17/1/2007

Single user mode

Filed under: — cybrarian @ 7:30 pm

In LILO was het eenvoudig een parameter mee te geven om in single user mode te starten:
boot: linux single
maar nu hebben de meeste systemen Grub als bootloader.
In Grub moet je de start parameters veranderen, en daarin meegeven dat je single user mode wil starten. Dat gaat door grub te onderbreken, en in “edit mode” te brengen:
Tik een e
Je kan nu de vooraf ingestelde boot parameters zien en aanvullen. Kies de gewone lijn waar je normaal mee start en wijzig ze (soms weer een e tikken om te kunnen wijzigen).
Voeg het woord single toe.
Druk op b om het booten voort te zetten.

Bij een Suse systeem dat automatisch de grafische omgeving start, kan je de “grafische” grub terug met zijn voeten op de aarde brengen door op “esc” te drukken; je komt dan in het gewone tekstscherm van de bootloader terecht:

Exiting
You are leavind the graphical boot menu and starting the text mode interface

Dan kom je in een tekstscherm:

GNU GRUB version 0.97

Met de boven beschreven methode kan je die opties uitbreiden met “single”; het grafisch bootscherm verschijnt, en je wordt ingelogd als root … tot op de vraag van het root password!

Reacties zijn gesloten.

Powered by WordPress