26/9/2023

Opi en VRT Max

Filed under: — cybrarian @ 10:38 pm

Wie met een standaard vrije software-installatie naar VRT Max wil zien, wordt tegenwoordig geplaagd door 2 dingen:
– hun inbreuk op de privacy
– hun hang naar DRM.

Privacy

Je kan alleen nog kijken als je een “account” aanmaakt, die minstens gekoppeld is aan een e-mail adres. En aangezien de meeste mensen voor dat soort dingen een gmail adres gebruiken, kunnen we ..euh .. zeker zijn van de bescherming van onze privacy.

Codecs
Ze kiezen er niet voor om eenvoudige codecs te gebruiken, maar wel dingen die vervuild zijn met DRM: Digital Rights Management. Daardoor moet je als Linux gebruiker meestal even op zoek naar de juiste software-onderdelen om niet vervelende error 200’s of zo te krijgen.

Codecs-repo
De meeste vrije softwaregebruikers weten het ondertussen wel: voor heel wat media heb je extra niet-vrije codecs nodig. Die vallen niet onder dezelfde vrije licenties als het OS, en daarom moet je ze apart afhalen, bv door een “packman” repository in te schakelen. (https://en.opensuse.org/SDB:Installing_codecs_from_Packman_repositories)

Opi

Tegenwoordig kan het ook gemakkelijk met “opi”:
OPI = OBS Package Installer
https://github.com/openSUSE/opi

sudo zypper install opi

The following 2 NEW packages are going to be installed:
opi python3-termcolor

Daarna kan je een “opi” commando gebruiken:

opi codecs

Do you want to install codecs from Packman repository? (Y/n)

En allerlei andere bevestigingen verder, ben je klaar om de DRM inhoud te consumeren.

Reacties zijn gesloten.

Powered by WordPress