6/3/2007

Heen en weer springen tussen tabbladen

Filed under: — pinguim @ 11:56 am

Ik gebruik in de webeditor Quanta+ regelmatig een toetsencombinatie (shortcut) Alt pijl-links of -rechts om heen en weer te springen tussen twee verschillende teksten waaraan ik bezig ben.

In OpenOffice.org heeft deze combinatie echter een ander effect: de kolombreedte verandert! Dat is natuurlijk ook een handige ontdekking, maar dat was niet de bedoeling. Ik probeer een paar verschillende mogelijkheiden uit en vind uiteindelijk “Ctrl PgUp” en “Ctrl PgDown” om tussen verschillende rekenbladen heen en weer te schakelen.

Een collega maakt me attent op de Help functie in OOo: Help, Inhoud, waar je kan zoeken op een term (in mijn engelse versie bv op “shortcut”).

Ctrl + Home : Ga naar de eerste cel (A1).
Ctrl + End : Ga naar de laatste (gebruikte) cel.
Home : Ga naar de eerste cel van deze rij.
End : Ga naar de laatste cel van deze rij.
Ctrl + pijl : overgang tussen een gebied met gegevens- en lege cellen, bv
Ctrl + L- pijl : Ga naar de linkse kolom van de gegevens
Ctrl + R- pijl : Ga naar de rechtse kolom van de gegevens.
Ctrl + boven : Ga naar bovenste einde gegevens.
Ctrl + beneden : Ga naar onderste einde gegevens.

Ctrl + Shift + Pijl : Als je de shift toets indrukt dan wordt het gebied dat je aangeeft geselecteerd (verandert van kleur om dat aan te geven)

Ctrl+ Pagina (boven/onder) : beweegt je een “sheet” of blad naar L of R.
(in afdrukvoorbeeld: tussen de af te drukken pagina’s)

Ctrl + * : Om een heel gebied met gegevens te selecteren.

Opgelet met de F-toetsen; in Linux zijn een aantal toetsencombinaties al voorbehouden voor het systeem; bv in KDE zal CTRL-F2 je naar desktop 2 brengen. Die combinaties kunnen ook voorkomen in OpenOffice.org, maar zullen dus misschien niet werken zoals ze beschreven staan!

Reacties zijn gesloten.

Powered by WordPress