12/5/2007

eGroupware 1.2 install log

Filed under: — cybrarian @ 11:09 pm

(in bewerking:)
Stand van zaken:

  • download : ok?
  • tar -xzvf : foutmeldingen
  • setup page : foutmelding

Volledig install log : …
aangemaakt:

  • Subdomain
  • ftp gebruiker + ww
  • , mysql database + dbgebruiker + ww.

ftp user getest: ftp ftpuser@subdomain (wachtwoord) (ok)
ftp> ls
ftp> mkdir test
gedaan, dir heeft eigenschappen:
drwxr-xr-x mainaccount webusers

ssh toegang geprobeerd met ftp account gegevens, eindigt altijd zo:

Connection to subdomain.maindomain.be closed.

(is wel juiste password; bij verkeerd password herhaalt hij de vraag naar het pw)
Hierna binnen met de ftp account:

Connected to server.be.provider.net.
220 ProFTPD 1.2.10 Server (Debian) [xxx.xxx.xxx.xx]
331 Password required for xuser.
Password:
230 User xuser logged in.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp>

Ik vraag me af welke files ik nodig heb; ik hoop alleen

eGroupWare-1.2.106-2.tar.gz Mirror 23845446 14017 Platform-Independent .gz

Is 23 Mb voor die file. Of letterlijk alles? is in totaal 234 Mb! Hopelijk niet, begin met eerste.
Bij de mogelijkheden zit ook een .zip file, waar achter staat dat die voor alle platforms is. We hadden een nare ervaring met het gebruik van een zip op een linux hosting. Bij voorkeur dus altijd de .tar.gz, dan ben je zeker dat het een unix versie is.

Via ftp geprobeerd het bestand naar de webserver te krijgen met o.a.
ftp> get http://puzzle.dl.sourceforge.net/sourceforge/egroupware/eGroupWare-1.2.106-2.tar.gz

maar dat werkt niet.
ssh met ftp account ook niet, dus de hoofd-account genomen voor een ssh verbinding, en dan
$ mkdir download
$ cd download
$ wget http://puzzle.dl.sourceforge.net/sourceforge/egroupware/eGroupWare-1.2.106-2.tar.gz

Ondanks de server naar server verbinding duurt het toch van 22:25 tot 22:33 (ok dat valt nog mee):

–22:24:08– http://puzzle.dl.sourceforge.net/sourceforge/egroupware/eGroupWare-1.2.106-2.tar.gz
=> `eGroupWare-1.2.106-2.tar.gz’
Resolving puzzle.dl.sourceforge.net… 195.141.111.5
Connecting to puzzle.dl.sourceforge.net[195.141.111.5]:80… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 200 OK
Length: 23,845,446 [application/x-gzip]

100%[====================================>] 23,845,446 46.44K/s ETA 00:00

22:32:22 (50.42 KB/s) – `eGroupWare-1.2.106-2.tar.gz’ saved [23845446/23845446]

Na een installatie met problemen voorheen (1) wil ik zien wat de output en de foutlijst is bij het uitpakken dus ik stuur die naar een bestand; ik stuur de schermmeldingen naar een bestand en de foutmeldingen naar een ander bestand, en kijk eerst de errors na en daarna de output:
tar xzvf eGroupWare-1.2.106-2.tar.gz 1>ouput_tar.txt 2>error_tar.txt
cat error_tar.txt
cat output_tar.txt

Geen fouten deze keer (leeg foutbestand) en als documentatie de output van het uitpak commando, waarin ik later nog kan gaan kijken als er iets fout / er iets ontbreekt / ik wil vergelijken met de ouput van een andere installatie

De setup pagina oproepen: http://server.domain.tld/egroupware/setup/

Op zoek naar de installatie setup pagina:

Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.

Deze fout wordt vermeld op
Start Installation
pagina.

Als ik het goed begrijp moet er een regel veranderd worden in het
egroupware/.htaccess
bestand. Helaas heb ik op de server geen handige tekstverwerker als mcedit bij de hand. Dus ofwel edlin gebruiken, ofwel het bestand downloaden, wijzigen, en terug uploaden met ftp. Ik haalde het hekje weg van deze regel:

# AllowOverride FileInfo

Dat lijkt niet te helpen dus ik comment om de beurt elke regel van het bestand uit met een hekje:

#
# Set
#
#AllowOverride FileInfo
#
# to enable parsing off this file
#
php_value memory_limit 32M
php_value max_execution_time 60
php_flag register_globals Off
php_flag magic_quotes_gpc Off
php_flag magic_quotes_runtime Off
# settings for the file upload, you might increase them further
php_value upload_max_filesize 16M
# session handling: now the check for expired sessions is done on every 10th session creation
php_flag session.use_trans_sid Off
php_value session.gc_probability 1
php_value session.gc_divisor 10
# multibyte extension: needed for utf-8
php_value mbstring.func_overload 7
#switching error-display off, to cope with the buggy mbstring extension of php5.2
php_flag display_errors Off

Ik heb allerlei combinaties van instellingen geprobeerd, maar geen enkele werkte. Toch was ik er zeker van dat de sleutel in dit .htaccess bestand lag; als ik alle lijnen uit-comment met # werkt de webserver wel normaal. Opzoekwerk op de site van mijn provider leerde me dat ik via een controlpanel per subdomein zelf basis-instellingen kan doen voor php. Waarschijnlijk zijn de andere mogelijkheden uitgesloten. De instellingen die ikzelf terugvond waren:

php_flag register_globals Off
php_flag magic_quotes_gpc Off
php_flag display_errors Off

Ze gelden voor het hele subdomein. Voor de andere waarden zal ik ofwel moeten afwachten wat het probleem is van ze niet toe te passen; ofwel ze manueel aanpassen in het php.ini script.


(1) Een andere installatie die ik niet afmaakte wegens probleem van harde schijf vol:


daarna vanuit een directory hoger uitpakken:
cd ..
tar -xzvf download/eGroupWare-1.2.106-2.tar.gz

maar daarbij krijg ik een zee aan foutmeldingen, een paar lijnen daaruit:

egroupware/workflow/templates/default/.svn/prop-base/monitor_activities.tpl.svn-base: Cannot open: No such file or directory
egroupware/workflow/templates/default/.svn/prop-base/admin_instance.tpl.svn-base
tar: egroupware/workflow/templates/default/.svn/prop-base/admin_instance.tpl.svn-base: Cannot open: No such file or directory
egroupware/workflow/templates/default/.svn/prop-base/run_activity.tpl.svn-base
tar: egroupware/workflow/templates/default/.svn/prop-base/run_activity.tpl.svn-base: Cannot open: No such file or directory
egroupware/workflow/templates/default/.svn/props/
tar: egroupware/workflow/templates/default/.svn/props: Cannot mkdir: No such file or directory
egroupware/workflow/templates/default/.svn/tmp/
tar: egroupware/workflow/templates/default/.svn/tmp: Cannot mkdir: No such file or directory

du voor de uitgepakte en de niet uitgepakte (in download dir) versies:

20900 ./egroupware
23320 download/

(ipv 39.3 Mb of 41.188.254 voor de uitgepakte zip file)

Ook foutmelding bij poging oproepen setup pagina.
Toch lijkt het mij raar dat er helemaal geen “setup” directory is!

Uiteindelijk bleek de harde schijf vol waar ik probeerd uit te pakken, omdat op datzelfde moment iemand net een groot aantal bestanden had geupload.
Zie verder boven voor vervolg van daaropvolgende nieuwe installatie.

Reacties zijn gesloten.

Powered by WordPress