24/8/2007

Samba “smb” is uit, Cifs is in

Filed under: — pinguim @ 11:04 am

Na installatie van opensuse 10.2 werkte een script (overgenomen van een vorige installatie) niet meer. Het diende om een verbinding te maken met een oude Windows NT Server met de naam “Laatstedans”, waar ik de map met mijn naam wil “mounten” naar een mapje OudeServer in mijn home directory. Ik gebruikte daarvoor volgend commando als root:
mount -t smbfs -o rw,uid=pinguim,password=AchetMorWet //Laatstedans/pinguim /home/pinguim/OudeServer
Met als gevolg de foutmelding:

mount: unknown filesystem type ‘smbfs’

Opzoekwerk leerde me dat de naam van (het protocol) smb veranderd is in cifs “Common Internet Filesystem”.

Dan wordt het commando nu:
mount -t cifs -o username=pinguim,password=AchetMorWet //Laatstedans/pinguim /home/pinguim/OudeServer

pdf met uitgebreide uitleg van de “samba” site:
http://pserver.samba.org/samba/ftp/cifs-cvs/linux-cifs-client-guide.pdf

ps: in een script kan je er sudo voor zetten als je root-rechten nodig hebt om te mogen mounten.

Update 16/09/08:

Als je het antwoord krijgt:

cifs filesystem not supported by the system

kan dat betekenen dat je het cifs paket niet geïnstalleerd hebt staan. Controleer met je package manager of installatieprogramma, bv op de command prompt:

zypper se cifs

Reading installed packages…
S | Name | Summary | Type
–+————+—————————————————-+——–
i | cifs-mount | Mount using the Common Internet File System (CIFS) | package
| pam_cifs | PAM module for mount/umount CIFS shares | package

Het is inderdaad de eerste die je nodig hebt. Misschien moet je na installatie wel herstarten om het aktief te maken.

Update 27/08/07:
Na problemen met wel kunnen lezen en niet kunnen schrijven maakte ik volgende aanpassing:

sudo /bin/mount -t cifs -o rw,uid=pinguim,username=pinguim,password=AchetMorWet //Laatstedans/pinguim /home/pinguim/OudeServer

waarbij de uid=pinguim slaat op de user van de locale desktop/Linux client. Of overzichtelijk:

Computer van gebruiker
gebr. naam op deze computer: pinguim
plaats waar de map van de server zichtbaar wordt:
/home/pinguim/OudeServer
Systeem: Linux desktop
Server
servernaam: Laatstedans
inlognaam op deze server: pinguim
inlogwachtw. : AchetMorWet
gedeelde directory: /pinguim
Systeem: smb (bv Win NT of Samba)

Reacties zijn gesloten.

Powered by WordPress