19/11/2007

KUbuntu zonder ssh deamon (sshd)?

Filed under: — pinguim @ 11:55 am

Kubuntu710
Na een Kubuntu installatie (7.10 Gutsy Gibbon ) mankeerde ik de ssh deamon: die laat je bv toe om op een veilige manier je computer te bereiken vanop een ander toetstel op het netwerk. Ik vond de sshd niet aktief (sudo ps -A), en evenmin kon ik het terugvinden bij diensten die ingeschakeld kunnen worden (Menu/System Settings/tab Advanced/System Services).

Misschien is de ssh deamon niet geïnstalleerd, dan moet ik het bij-installeren. In het software management “Add/Remove Programs” is niets te vinden over ssh, en evenmin over openssh. Ik heb dan hetvolgende gedaan:
menu, system, konsole om een terminalvenster te krijgen. Daarin een commando met root-rechten opgeroepen dmv sudo, waarbij je je password moet opgeven. (ps: je moet rechten hebben om sudo te mogen uitvoeren; voeg jezelf toe aan de groep van de administrators indien nodig)

Klik more om de terminal reaktie te zien op het commando
sudo apt-get install openssh-server
Daarna werkte het inloggen vanop een ander toestel naar mijn ip adres met
ssh gebruikersnaam@192.168.1.170
Je eigen ip adres kan je zien via Menu/System Settings/Network settings en natuurlijk via
sudo ifconfig

sudo apt-get install openssh-server
Reading package lists… Done
Building dependency tree
Reading state information… Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
libsqlite0 alien
Use ‘apt-get autoremove’ to remove them.
Suggested packages:
ssh-askpass rssh molly-guard
The following NEW packages will be installed:
openssh-server
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0B/248kB of archives.
After unpacking 655kB of additional disk space will be used.
Preconfiguring packages …
Selecting previously deselected package openssh-server.
(Reading database … 92202 files and directories currently installed.)
Unpacking openssh-server (from …/openssh-server_4.6p1-5build1_i386.deb) …
Setting up openssh-server (1:4.6p1-5build1) …
Creating SSH2 RSA key; this may take some time …
Creating SSH2 DSA key; this may take some time …
* Restarting OpenBSD Secure Shell server sshd

Reacties zijn gesloten.

Powered by WordPress