24/8/2011

Drupal 7.7 installatie

Filed under: — cybrarian @ 10:34 am

Er is nu* nog maar weinig Nederlandstalige informatie over (het installeren van) Drupal 7.x; zelfs de officiële documentatie-site is niet altijd bijgewerkt van versie 6 naar 7.

Hier een beschrijving van de installatie van Drupal 7.7 en onderaan links naar gebruikte documentatie.

Deze installatie gebeurde op een lokale server (binnen het eigen netwerk, of laptop bv) met Apache, Php, MySQL, phpMyAdmin.

Op een externe server (hosting) kunnen er verschillen zijn (zie ook Drupal 7 installatie); je hebt daar ook minder greep op de installatie/configuratie van hun database en PHP/Apache diensten.

Installatie:

Download Drupal 7.7
Zet in /srv/www/htdocs
Neem root rechten
Uitpakken tar -xzvf:

tar -xzvf drupal-7.7.tar.gz

Zet in een subdirectory naar keuze; ik gebruik hier verder “drupaldemo”*:

* wat ook zichtbaar zal zijn via de browser in de vorm van localhost/drupaldemo/….
Meestal zal drupal gebruikt worden als het enige, belangrijkste of hoofd-systeem op de domeinnaam, en zal dus niet in een subdirectory komen, maar rechtstreeks in de documentdirectory op de webserver; via de site gezien heb je enkel de domeinnaam en dan onmiddellijk de drupal-URL.

mv drupal-7.7/ drupaldemo

Nota: Als je drupal lokaal uitpakt, bv in je eigen home directory, en je kopieert in de grafische desktop naar de servermap: vergeet niet de “onzichtbare” bestanden mee te kopiëren! Zet in je filemanager het weergeven van de onzichtbare bestanden aan om het zichtbaar te maken.

Database aangemaakt via phpMyAdmin:

  • database: drupaldemo
  • user drupaldemo
  • passwrd ***

Grant all privileges on database “drupaldemo”, host opengelaten

In phpMyAdmin (http://localhost/phpMyAdmin) krijg je bv zo’n feedback:

CREATE USER ‘drupaldemo’@’%’ IDENTIFIED BY ‘***’;

GRANT USAGE ON * . * TO ‘drupaldemo’@’%’ IDENTIFIED BY ‘***’ WITH MAX_QUERIES_PER_HOUR 0 MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR 0 MAX_UPDATES_PER_HOUR 0 MAX_USER_CONNECTIONS 0 ;

GRANT ALL PRIVILEGES ON `drupaldemo` . * TO ‘drupaldemo’@’%’;

Omdat ik de toegang vanaf de localhost blijkbaar vergeten was: deze deed ik vanop de command line
(terminal en inloggen op de mysql server met mysql -u root -p)
GRANT ALL PRIVILEGES ON `drupaldemo` . * TO 'drupaldemo'@'localhost';

(en zet het wachtwoord aan)

Gan naar “http://localhost/drupaldemo” met je browser…

Je krijgt een overzicht van de stappen

1. Choose profile(done)
2. Choose language(active)
3. Verify requirements
4. Set up database
5. Install profile
6. Configure site
7. Finished

1.
Kies Minimal/Standard: Standard + “save and continue”.

2.
English.Built in. (Andere talen kunnen bij-geïnstalleerd worden – link is hier voorhanden).

3.
Je krijgt een overzicht van de voorwaarden om Drupal te draaien.
Naargelang de omstandigheden (installatie op eigen server of bij hosting) zullen er meer of minder voorwaarden niet vervuld zijn; die staan rood aangeduid. Lokaal meestal 2.

Los de foutmeldingen op:
File System: sites/default/files ..

mymachine:/srv/www/htdocs/drupaldemo # cd sites/default/
mymachine:/srv/www/htdocs/drupaldemo/sites/default # ls

default.settings.php

Maak die files subdirectory daar en zet volledig schrijfbaar (“chmod -R 777 files”)

mymachine:/srv/www/htdocs/drupaldemo/sites/default # mkdir files
mymachine:/srv/www/htdocs/drupaldemo/sites/default # ls -lF

total 24
-rw-r–r– 1 6226 6226 17960 2011-07-28 02:02 default.settings.php
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2011-08-23 23:18 files/
mymachine:/srv/www/htdocs/drupaldemo/sites/default #


chmod -R 777 files/

Klik “reload” in je browser; de rode melding verdwijnt. Er staat nu bv nog:

Web server Apache/2.2.15 (Linux/SUSE)
OK
PHP 5.3.3
OK
PHP register globals Disabled
OK
PHP extensions Enabled
OK
Database support Enabled
OK
PHP memory limit 128M
OK
File system Writable (public download method)
OK
Unicode library PHP Mbstring Extension
Error
Settings file The settings file does not exist.
The Drupal installer requires that you create a settings file as part of the installation process. Copy the ./sites/default/default.settings.php file to ./sites/default/settings.php. More details about installing Drupal are available in INSTALL.txt.

Uit de tekst blijkt dat je mod_rewrite en zo moet hebben om de mooie URL’s te kunnen gebruiken (met /node/3854 tekens ipv met ?); is meestal aanwezig in een moderne Apache server.

Je staat waarschijnlijk nog in de sites/default directory, waarin je de default.settings.php ziet staan:

mymachine:/srv/www/htdocs/drupaldemo/sites/default # ls

default.settings.php files

mymachine:/srv/www/htdocs/drupaldemo/sites/default # cp default.settings.php settings.php
mymachine:/srv/www/htdocs/drupaldemo/sites/default # chmod 777 settings.php

Dan wordt er ook verwezen naar een tekst waarin alles in het Engels beschreven staat, en die in je eigen installatie aanwezig is (kan je dus ook ervoor al bekijken):

http://localhost/drupaldemo/INSTALL.txt

Nu is de Drupal-in-installatie klaar om zichzelf te installeren, roep daarvoor de pagina op onder de link: “proceed with the installation” (ook als je nu een “reload” doet in je browser ga je naar de volgende stap).

4.
Database settings blijken uit je eigen gegevens (van de database die je gemaakt hebt hiervoor).

Database naam: drupaldemo
Database gebruikersnaam: drupaldemo
Database wachtwoord ******

Onder Advanced Options kan je aangeven dat de databank op een andere server draait dan die waarop de webserver draait (meestal wel hetzelfde; dus localhost, anders bv mysqlhost)

Ook de poort waarop de database benadert wordt kan je afwijkend instellen, en als de database gemeenschappelijk is met een andere applicatie kan je voor de tabellen van deze drupal een prefex opgeven; de tabellen gebruikt door deze drupal installatie zijn dan herkenbaar aan deze prefix.

(op mijn localhost hoef ik deze laatste dus niet te doen).

“save and continue”; duurt nu iets langer en je krijgt een tijdsbalk die aftelt naar (bv) 28 modules die geïnstalleerd worden.

Daarna krijg je een waarschuwing om eerst de bestanden terug te beveiligen tegen ongeoorloofd wijzigen:

All necessary changes to sites/default and sites/default/settings.php have been made, so you should remove write permissions to them now in order to avoid security risks. If you are unsure how to do so, consult the online handbook.

Nog steeds vanuit de /srv/www/htdocs/drupaldemo/sites/default directory:

chmod go-w settings.php
cd ..
chmod go-w default

En dan gaat de Configuratie van start: je kan aangeven welke naam de site heeft, welk e-mail adres moeten gebruikt worden voor automatische akties, en je maakt een gebruiker aan met verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de site (naam, e-mail adres, wachtwoord; bv drupaldemo, drupaldemo@localhost, ***)

Default country : BE
Default time zone: EU, Brussels

Update notifications:
check for updates,
get e-mail notifications.

* The e-mail address drupaldemo@localhost is not valid.
* The e-mail address drupaldemo@localhost is not valid.

drupaldemo@drupaldemo.loc

it@drupaldemo.loc (noteer user)

Drupal installation complete
Congratulations, you installed Drupal!
Visit your new site. (is een link)

Je bent dan ingelogd (zie je aan de zwarte menu-balk bovenaan) en krijgt deze pagina:

Welcome to drupaldemo

No front page content has been created yet.

* Add new content

Je kan dan inhoud aanmaken of modules of andere onderdelen bij-installeren, of beter nog, eerst de configuratie verfijnen.
Stel de URL’s bv in op tekst.

In de databank zijn nu volgende users aanwezig: null (anonymous) en de admin.
Zichtbaar in phpMyAdmin:

  • 0, ”, ”, ”, ”, ”, NULL, 0, 0, 0, 0, NULL, ”, 0,
  • 1, drupaladmin, $S$DRk5…., drupaladmin@domain.tld, ”, ”, NULL, …

Vanuit Drupal is alleen de drupaladmin zichtbaar.

Leeg zijn de tabellen:
node, comment, history, url_alias, enz. (41 lege tabellen totaal)

Gebruikte documentatie :

en bij installatie meer bepaald:

Reacties zijn gesloten.

Powered by WordPress