2/11/2011

Opensuse 11.4 en RAID

Filed under: — cybrarian @ 3:02 am

Installatie van OpenSUSE 11.4 op een pc met 4 harde schijven:
– ST 150 G
– ST 150 G
– MX 120 G
– MX 80 G

Log:
– Gestart van Linux DVD OpenSuse 11.4
– installatieprocedure gestart.
– bestaande partities verwijderd
– op SDC (3e schijf) een swap en een systeem partitie aangemaakt: Linuxe native Ext4 112 GB mount point /
– op /dev/sdc2 een Linux swap partitie van 2.49 GB, type swap
– sda en sdb moeten een RAID worden.
– sda primary, volledige grootte, Formatting options: (do not format partition): File system ID: 0xFD : Linux RAID, en “do not mount partition”

Na deze instellingen blijft in het overzicht staan:
– Device: /dev/sda1, size: 149,05GB, Type Linux RAID, FS Type NTFS, Label Windows, mount piont – , Start 0, End 19456.

Waarschijnlijk komen die Windows gegevens door van de oorspronkelijke inhoud, want ze konden nergens ingegeven of verwijderd worden bij de RAID instelling.

Hetzelfde gedaan voor sdb; had ander oorspronkelijk gebruik en kwam niets door in label of FS Type.

Het overzicht bevestigen.

Aanmaken gebruiker, naam copyleft, wachtwoord PPRubens, zelfde voor system admin, automatic login aan, receive system mail aan.

Er komt een waarschuwing voor de installatie, “install”.

Na de installatie ziet de “My computer” informatie ze zo uit:
(screenprint)

Na installatie zijn sda en sdb zichtbaar maar niet bruikbaar, en ze vertonen nog de “oude” eigenschappen (label en file system format)

De RAID configuratie moet nog gebeuren (even overgeslagen bij installatie): Via YAST kan je naar de hardeschijf tool:
Yast Control Center, System, Partitioner.

Kies het type van RAID:
Raid 0 (striping)
Raid 1 (Mirroring)
Raid 5 (Reduntant Striping)
Raid 6 (Dual Redundant Striping)
Raid 10 (Mirroring and Striping)

Kies bv RAID 1, voeg beide disks toe (available naar selected devices).
Resulting size vermeldt 149.05 GB.
Bevestig.
Raid Options, Chunk Size: keuze tussen 4kB – … – 4 Mb
Een chunk blijkt de grootte te zijn van het kleinste stukje data dat geschreven wordt.
Voor RAID 1 zou die 4 Kb een goede keuze zijn, maar algemeen wordt aangenomen dat die chunk size afhankelijk is van het gebruik van de disk, maw de data die erop geschreven wordt; bv database of andere toepassing.

Dan kom je op de format optie; bv
/dev/md0 File System Ext4, Do not mount.

Status van de RAID bekijken, rechtstreeks in het “file-system”: (als root)
cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sda1[0] sdb1[1]
156288952 blocks super 1.0 [2/2] [UU]
bitmap: 0/2 pages [0KB], 65536KB chunk

Maak – als root- een mapje aan om de RAID disk te koppelen (beschikbaar te maken):

mkdir /data

Tenslotte moet je (met root-rechten) het bestandssysteem aankoppelen:
mount -t ext4 /dev/md0 /data/

Als je “My Computer” nog hebt openstaan zie je onmiddellijk de nieuwe drive beschikbaar.

En dan moet je beginnen nadenken over de rechten op deze drive …


Gebruikt: LXF DVD OpenSUSE 11.4

Reacties zijn gesloten.

Powered by WordPress