1/9/2012

Drupal 7.x: views

Filed under: — cybrarian @ 1:04 pm

Een view is een handige manier om inhoud te gebruiken op je drupal-site; vooral om die op een minder vanzelfsprekende manier te tonen; dus niet als artikel of als blog post.

Om een zinnige view te maken heb je inhoud nodig; meestal maak je daarvoor een eigen inhoudstype (content type), met velden (veldnaam, veld-inhoud-type, veld-weergave-opties).

Zover ik het begrepen heb geeft een view informatie van nodes weer, maar filtert onnodige inhoud weg en past de weergave op het scherm aan de noden aan. Drupal doet dat door middel van een aantal opties; dat levert wel wat rondklikken op, maar je moet tenminste niet programmeren. De mogelijkheden bestaan onder meer uit weergavevormen als lijsten, tabellen, enz, weergave met alternatieve labels in plaats van de namen van de velden, sortering, teaser inhoud+link, enz…

De stappen:

 • Admin menu / Structuur / > Views / + Add new View. Je geeft een naam (bv “Vw Diensten”) en er wordt een “machinenaam” aangemaakt (gestripte geconcentreerde tekst, bv “vwdiensten”)
 • Naam, beschrijving
 • Weergeven: niet alleen keuze uit node inhoud en de versies ervan in “content revisions”, maar ook reakties, en zelfs niet-node inhoud als gebruikers, bestanden, taxonomie-termen, locale source, “Module/Theme/Theme Engine”, en rules configuration. De bijhorende opties worden weergeven na selectie (bv of type – tagged with – sort by …). Bij “Inhoud” kan je “of type” (jouw content type) kiezen.
 • “Page” of “Block”.

Page

 • Bij page kan je de titel, maar ook het “pad” kiezen (maw het stuk dat in de URL zichtbaar is en je ook zelf kan gebruiken dus om er rechtstreeks naartoe te gaan). Standaard wordt daar de machinenaam van de view ingevuld – kan handig zijn dat te wijzigen van bv “vwdiensten” naar “diensten”.
 • Onder Display format heb je keuze als Grid, HTML list, Jump menu, Tabel, unformatted list.
 • Verder kan je kiezen hoeveel items van de list op het scherm/pagina zichtbaar zijn (standaard 10) en de optie een link naar de volgende pagina van de lijst te krijgen, hier “pager” genoemd.
 • Je krijgt ook een optie een menu link te maken, en opties (hoofd, management, navigatie, en user menu); nadien zien de opties bij wijzigen/maken menu er iets anders uit. De voorgestelde link Text is je viewnaam, en kan gewijzigd worden natuurlijk.
 • In Kop kan je een extra tekstje tonen onder de titel, je geeft die een “label” en een inhoud, bv Kop, toevoegen, “Global: Text area” “Dit is het overzicht van …”. Je kan een andere teskt instellen als er geen resultaten zijn: “Advanced, No Results behaviour”, toevoegen, “Global text area”, invullen.
 • Onder kop hetzelfde voor Voet.
 • De lijst kan gesorteerd worden op mogelijke kriteria (die moeten voorkomen in de velden): Sort Criteria, toevoegen, “Expose this sort to visitors, to allow them to change it”. Het “label” komt in de drop-down lijst als tekst, bv “op datum”. De rest vertalen gebeurt onder Advanced,”Exposed Form”: Style, instellingen. Hier kan je de titels boven de drop-downs geven, bv “Kies sortering” en de inhoud van de Ascending/Descending keuzes, bv “oplopend”, “aflopend”. Ook de bevestigingsknop “submit” kan je vertalen en/of automatisch laten indrukken (autosubmit = knop onzichtbaar).

icoon uitroeptekenAls je “Auto preview” aangevinkt hebt staan krijg je na save en continue onderaan het scherm al een preview te zien; die is nog niet bewaard in Drupal! Bewaren moet je nadien met de knop bovenaan doen.

In ieder geval krijg je onderaan dus al een summiere weergave van je view, die na elke wijziging/update preview aangepast wordt.

Dit artikel werd geschreven op basis van de toestand in Drupal 7.15.

Reacties zijn gesloten.

Powered by WordPress