19/3/2014

OpenSUSE 12.2 naar 12.3 met zypper (command line)

Filed under: — cybrarian @ 2:26 pm

Algemeen:

Het principe is:

  1. updaten van je huidige distro, in dit geval 12.2;
  2. uitschakelen van alle bijkomende repositories
  3. uitschakelen van de oude, inschakelen van de nieuwe repositories
  4. verversen van de nieuwe repositories
  5. update uitvoeren
  6. herstarten

Detail (log)

Update huidige
Ik ga er vanuit dat de vaste repositories in gebruik waren:

  • openSUSE-12.2-Oss
  • openSUSE-12.2-Non-Oss
  • openSUSE-12.2-Update
  • openSUSE-12.2-Update-Non-Oss

Open een konsole (menu, system, terminal, konsole) en neem root rechten:
su
(na wachtwoord bevestiging verder als root:)

zypper refresh

Eventuele fouten van repositories die niet meer bestaan of niet meer aktief zijn (zoals bv munix9:gambas) kan je overslaan (ignore). Dan:

zypper update
(ook hier fouten van vervallen reposotories overslaan)

Omschakelen repositories

Zet nu de oude repositories af:
zypper modifyrepo --all --disable

En voeg de repositories voor de nieuwe versie toe:

pinguimbox2:/home/pinguim # zypper addrepo --name "openSUSE-12.3 OSS" http://download.opensuse.org/distribution/12.3/repo/oss/ repo-12.3-oss
Adding repository 'openSUSE-12.3 OSS' ............................................................................................................................[done]
Repository 'openSUSE-12.3 OSS' successfully added
Enabled: Yes
Autorefresh: No
GPG check: Yes
URI: http://download.opensuse.org/distribution/12.3/repo/oss/

pinguimbox2:/home/pinguim # zypper addrepo --name "openSUSE-12.3 Non-OSS" http://download.opensuse.org/distribution/12.3/repo/non-oss/ repo-12.3-non-oss
Adding repository 'openSUSE-12.3 Non-OSS' ........................................................................................................................[done]
Repository 'openSUSE-12.3 Non-OSS' successfully added
Enabled: Yes
Autorefresh: No
GPG check: Yes
URI: http://download.opensuse.org/distribution/12.3/repo/non-oss/

pinguimbox2:/home/pinguim # zypper addrepo --name "openSUSE-12.3 Updates" http://download.opensuse.org/update/12.3/ repo-12.3-update
Adding repository 'openSUSE-12.3 Updates' ........................................................................................................................[done]
Repository 'openSUSE-12.3 Updates' successfully added
Enabled: Yes
Autorefresh: No
GPG check: Yes
URI: http://download.opensuse.org/update/12.3/

De update uitvoeren

Eerste refresh van nieuwe repositories:

zypper ref
Retrieving repository 'openSUSE-12.3 Non-OSS' metadata ...........................................................................................................[done]
Building repository 'openSUSE-12.3 Non-OSS' cache ................................................................................................................[done]
Retrieving repository 'openSUSE-12.3 OSS' metadata ...............................................................................................................[done]
Building repository 'openSUSE-12.3 OSS' cache ....................................................................................................................[done]
Retrieving repository 'openSUSE-12.3 Updates' metadata ...........................................................................................................[done]
Building repository 'openSUSE-12.3 Updates' cache ................................................................................................................[done]
All repositories have been refreshed.

En dan de distribution update:

Warning: You are about to do a distribution upgrade with all enabled repositories. Make sure these repositories are compatible before you continue. See 'man zypper' for more information about this command.
Loading repository data...
Reading installed packages...
Computing distribution upgrade...
The following NEW packages are going to be installed:

.. (een lange lijst) …

The following packages are going to be REMOVED:

.. (misschien eens bekijken als je alsnog wil onderbreken) ..

The following packages are going to be upgraded:

.. (ook een lange lijst) ..

Eindigend met :

The following product is going to be upgraded:
openSUSE

The following packages are going to be downgraded:
acroread fileshareset flash-player flash-player-kde4 gdb hfsutils kdebase3 kdebase3-nsplugin kdebase3-runtime kdelibs3 kdelibs3-default-style kdelibs3-doc
libdbus-1-qt3-0 libexif12 libexif12-32bit libjpeg8 libmysqlclient18 libmysqld18 libopenssl1_0_0 libopenssl1_0_0-32bit libotr2 libudev0 libvpx1 misc-console-font
mozilla-kde4-integration mozilla-nspr mysql-community-server mysql-community-server-client mysql-community-server-errormessages openssl qt3 site-config smartmontools
xorg-x11-Xvnc

The following packages are going to be reinstalled:
lcms2 liblcms2-2 virtuoso-drivers virtuoso-server

The following package is going to change architecture:
xorg-x11-driver-video noarch -> x86_64

The following packages are going to change vendor:
fileshareset obs://build.opensuse.org/KDE:KDE3 -> openSUSE
hfsutils obs://build.opensuse.org/filesystems -> openSUSE
kdebase3 obs://build.opensuse.org/KDE:KDE3 -> openSUSE
kdebase3-nsplugin obs://build.opensuse.org/KDE:KDE3 -> openSUSE
kdebase3-runtime obs://build.opensuse.org/KDE:KDE3 -> openSUSE
kdelibs3 obs://build.opensuse.org/KDE:KDE3 -> openSUSE
kdelibs3-default-style obs://build.opensuse.org/KDE:KDE3 -> openSUSE
kdelibs3-doc obs://build.opensuse.org/KDE:KDE3 -> openSUSE
libdbus-1-qt3-0 obs://build.opensuse.org/KDE:KDE3 -> openSUSE
libvpx1 http://packman.links2linux.de -> openSUSE
misc-console-font obs://build.opensuse.org/KDE:KDE3 -> openSUSE
qt3 obs://build.opensuse.org/KDE:KDE3 -> openSUSE

1604 packages to upgrade, 34 to downgrade, 179 new, 4 to reinstall, 73 to remove, 12 to change vendor, 1 to change arch.
Overall download size: 1.51 GiB. After the operation, additional 498.0 MiB will be used.
Continue? [y/n/? shows all options] (y):

Bevestig “y”;

Software zoals de Flash player vereist een bevestiging van de licentie, die je dan ook op je scherm gegooid krijgt; scroll naar beneden en sluit met de letter “q”.

Daarna bevestig je de licentie met “y”:

Do you agree with the terms of the license? [yes/no] (no):

Dat gebeurt ook nog voor Fluendo en OpenSUSE 12.3, telkens “q” en “y” om te bevestigen.
Er scrolt een hele lijst “Retrieving: … ” voorbij:

Retrieving package AdobeICCProfiles-2.0-148.1.1.noarch (1/1821), 2.5 MiB ( 5.4 MiB unpacked)
Retrieving: AdobeICCProfiles-2.0-148.1.1.noarch.rpm ..................................................................................................[done (1.5 MiB/s)]
Retrieving package OpenPrintingPPDs-4.0.0-17.1.1.noarch (2/1821), 15.3 KiB ( 34.5 KiB unpacked)
Retrieving: OpenPrintingPPDs-4.0.0-17.1.1.noarch.rpm .............................................................................................................[done]
Retrieving package bea-stax-api-1.2.0-26.1.1.noarch (3/1821), 22.4 KiB ( 23.7 KiB unpacked)
Retrieving: bea-stax-api-1.2.0-26.1.1.noarch.rpm .................................................................................................................[done]
Retrieving package bundle-lang-common-en-12.3-3.4.3.noarch (4/1821), 200.9 KiB ( 1.4 MiB unpacked)
Retrieving: bundle-lang-common-en-

En een hele rij Installing, warning, information berichten later, eindigend in :

Installing: NetworkManager-vpnc-kde4-0.9.0.7-1.4.1 .....................................................................................................................................[done]
Installing: NetworkManager-pptp-kde4-0.9.0.7-1.4.1 .....................................................................................................................................[done]
Installing: NetworkManager-openvpn-kde4-0.9.0.7-1.4.1 ..................................................................................................................................[done]
There are some running programs that use files deleted by recent upgrade. You may wish to restart some of them. Run 'zypper ps' to list these programs.

Dat laatste is echt wel een understatement, en als je echt die zypper ps doet, scrolt er zoveel voorbij dat je er ook niets aan hebt; logisch bij zo’n grote update – waarschijnlijk is deze mogelijkheid bedoeld voor als je een kleine update doet en wil checken of er iets beïnvloed wordt wat je in gebruik hebt.

Start het nieuwe systeem

Applicaties starten in deze toestand is niet echt aan te raden, beter is waarschijnlijk helemaal af te sluiten en te herstarten, ook als controle op de opstartprocedure van je computer. Een eenvoudige toepassing als Kate of KWrite starten gaat niet meer uit het menu (nog wel van een commando in een konsole: “kwrite”). Wat het langst blijft werken is Firefox, een venster met een editor zoals in een blog…

Nadien:

Tip voor na de installatie: “additional package repositories..”

(upd: fixed the title – update to 13.1 follows)

Reacties zijn gesloten.

Powered by WordPress