19/6/2014

LibreCAD gebruik: snel starten

Filed under: — cybrarian @ 11:12 am

QCAD was het CAD programma dat ik steeds op Linux installeerde, zonder er verder veel mee te doen meestal. Nu ik het toch eens nodig heb, blijkt er ondertussen ook een afsplitsing te zijn onder de naam LibreCAD. Die is vlot te installeren uit de openSUSE repositories (versie 1.0.3)** update.

Eerste handelingen

Een paar stappen om te starten met een LibreCAD tekening:

 • Voorzie een directory voor alles wat met LibreCAD te maken heeft, bv ~/Documents/CAD, maak daarin ook ineens een map “Drawings” of zo.
 • Algemene instellingen van het programma: Edit, Application preferences.
  • Appearance: Check automatically scale grid. Fontsize, statusbar: als onderaan de getalletjes te klein zijn, groter zetten, bv van 5 naar 8
  • Paths: stel in op je eigen directories, bv ~/Documents/CAD/LibreCADLibrary; de Template directory kan je gebruiken voor het model van een nieuwe tekening die gestart wordt.
  • Defaults: unit=mm, cm, m. of je meestgebruikte maat (mm?)
 • Nieuw document (of open standaardtekening), bewaar (als) met naam en bestandstype (standaard DXF2007)
 • Document instellingen: Edit, Current Drawing Preferences. Paper: A3, A4. Units cm/mm en cijfers na komma. Dimensions: General Factor, General Scale.
 • Nulpunt (X=0, Y=0) is rood kruis in linker benedenhoek (x horizontaal-Rechts, y vertikaal -Boven).
 • Rechts: layers, bv Help (streepjeslijn), Dimensions (groen), Walls (dikte 0.15 mm), Furniture (blue), … Zorg dat de juiste layer aktief is!
 • Denkwijze: Kies in menu wat je wil doen; bv lijn evenwijdig met andere lijn, dan vul je waarde in (bv lengte van lijn), dan klik je de plaats en wordt het uitgevoerd. (dus niet klik-trekken van-tot); ofwel klik voor eerste punt, klik voor volgend punt.
 • Menu Draw-Line-2Points = Toolbar Lines, Button 2Points
 • Shift= rechte lijn, Rechts(Dubbel)klik = uit draw mode.
 • Na selectie tekentool zegt groene hand wat volgende stap is van die tekentool
 • Sterke modify tool: klik bij een voorwerp op een hoek, op de andere hoek, kies een referentiepunt op de zijde, en kies een doelpunt naar waar ‘getrokken’ moet worden; het voorwerp rekt in die richting (maar valt niet uiteen in aparte lijnen, ook niet als het daaruit opgebouwd was).
 • Selecteren toont geselecteerde lijnen als rode puntjes; deselecteren = Ctrl-K
 • Een geselecteerde lijn heeft onderaan donkerblauw, bovenaan lichtblauw punt, vanwaar je kan vertrekken voor verschuiven bv.
 • De layer tool geeft zichbare/onzichtbare lagen aan, alsook de eigenschap printbaar.
 • Vullen of arceren: heet “hatch”; kies hatch-tool, duid alle wanden van het vlak aan en druk enter; je kan dan nog wat eigenschappen invullen als kleur en vulpatroon.

Tekst

 • Gewone tekst kan je als “MText” zetten op een laag (layer).
 • Bestaande tekst: selecteer juiste laag, klik op tekst (wordt rood met punt erbij), menu Modify, Properties;
 • Zolang je hierin staat kan je teksten klikken en editen + andere eigenschappen veranderen:
  • kleur,
  • font,
  • uitlijning,
  • symbolen invoegen,
  • import/export tekst

Commandogestuurd tekenen
En dan echt leuk: tekenen met de commandline:

 • Klik in de commandline onderaan; “command:” wordt blauw.
 • Tik, telkens gevolgd door enter (en volg mee wat de cursor vraagt):
  • line
  • 0,0
  • 70,0
  • 70,50
  • 0,50
  • close

  “line” zegt welk object, dan geeft je achtereenvolgens coördinaten of “undo” of “close”. Gelijkaardig voor een cirkel waarvan je het middelpunt geeft en de straal:

  • circle
  • 100,50
  • 5.5

  De meeste commando’s kunnen afgekort worden, bv l voor line.

View aanpassen
Inzoemen en uitzoemen werkt zoals in andere programma’s met het vergrootglas icoon. Je kan ook scrollen met je muiswiel om in/uit te zoemen.
Specifiek gebied vergroten en terugstellen naar vorige view is een veelvoorkomende handeling met eigen iconen:

 • Zoom Window icoon: laat je toe (rechthoekig) gebied te selecteren waarop je wil inzoemen, om in detail te werken.
 • Previous Window icoon: laat je toe snel naar de vorige toestand terug te schakelen.

Als je de shift toets vasthoudt, beweeg je het venster links – rechts bij het scrollen.
Als je de Ctrl toets vasthoudt, beweeg je het venster boven – onder bij het scrollen.
Panning verschuift je zicht op de tekening op een vrije manier door te schuiven met een “handje” (ook tov nulpunt; nulpunt staat niet meer onder links).

Praktisch werken

 • Evenwijdige lijnen
  Evenwijdige lijnen zijn handig, omdat je kan opgeven op welke afstand tov een lijn of een punt ze moeten komen. Bv: het frontaal zicht van een boring is een cirkel, maar in het zij-aanzicht moet je de doorboring ook aangeven. Teken een hulplijn voor de as van een doorboring, en in het zij-aanzicht kan je van die hulplijn vertrekken, met opgave van r, om de onzichtbare boven en onderlijn te tekenen van de tunnel. Eerst de lijn gewoon tekenen, dan omzetten naar dashed (of de eigenschap van je onzichtbare lijnen).
 • Afknippen
  Een sterk punt van CAD is dat je feilloos kan gommen; je tekent je lijnen met de tools, en concentreert je vooral op de juiste plaats, maar je maakt je geen zorgen over de lengte. Nadien gom je de overbodige stukken weg met de afsnij-functie. Je moet eerst selecteren wat het referentiepunt voor afsnijden is, daarna het af te snijden object (bv een lijn). Klik op het stuk dat moet blijven! Dat je eerst de “limiting entity” aan moet duiden, heeft het voordeel dat je van twee paralelle lijnen na elkaar de overschot kan afknippen, omdat de afknip onmiddellijk weer klaar staat (select entity to trim) en de limiting entity behouden blijft.
 • Lijn verknippen of onderverdelen
  Om een bestaande lijn uit één stuk onder te verdelen (bv op snijpunten met andere lijnen) wordt “divide” gebruikt: Modify, Divide, kies de lijn, het eerste knip-punt, kies terug de lijn, dan het andere knip-punt. Twee maal escape zodat je terug in neutrale modus komt; je kan nu het middelste stuk van de lijn selecteren.
 • Stuk lijn tussenuit halen
  Om uit een bestaande lijn een stuk op te schuiven of tussenuit te knippen (bv een muur waar de opening van een raam of deur in komt), moet je eerst de lijn in stukken knippen of onderverdelen (zie hiervoor). Selecteer het middelste stuk lijn. Verwijderen: druk delete-knop. Verplaatsen: Modify, properties; je krijgt de coördinaten van de lijn die je wijzigt om ze te verplaatsen.
 • Snel in/uitzoemen
  Met het scrollwiel van de muis/trackball kan je snel in- en uitzoemen. De positie van het cursor-kruis bepaalt mee waar je inzoemt, en dus hoe je tekening opschuift. Door daarmee handig te bewegen kan je zeer snel en efficiënt in- en uitzoemen.

Ref:
1.
Een boek over CAD waarvan een preview-pdf gemaakt is dat bestaat uit enkele uittreksels uit het boek. Onvolledig dus, maar toch interessant:
An Introduction to Computer-Aided Design (CAD) van Andrew Mustun, mogelijk zelf van QCAD

2.
Een wiki: A Short Manual for use from the command line, met vooral de commandolijn afkortingen dus:
wiki.librecad.org/index.php/A_short_manual_for_use_from_the_command_line

3.
Een beginnners-gebruiksaanwijzing van 46 blz, gemaakt door iemand uit de automotive wereld:
“Introduction to LibreCAD” (link pdf download)

3.1- Enkele opmerkingen (met p. nr):

 • (8): klik – verplaats lijkt niet zo te werken in v 2.0.2.
 • (16) 4 Layers, in mijn versie van LibreCAD (1.0.3)** zie ik geen optiebox voor “Help Layer” (ik geloof dat versie 2 uit is). Ik maak die zelf met instellingen.
 • (16) 4 Layers, in het stukje over reference, punt 3 moet zijn “… and move it to the right about 50 mm” ipv “left
 • Info icon dat de lengte van de lijnen moet optellen werkt bij mij niet; er wordt niets gevraagd op de command prompt, dus lijkt niet geïmplementeerd te zijn.

** Update:
LibreCAD v 2.0.2 is te installeren via een 1 click install na een zoek op de Suse website. (graphics community repository). Helaas is die na een update van OpenSUSE 13.1 niet meer bruikbaar: het programma crasht bij het openen van eerder gemaakte documenten. LibreCad start wel, als versie . Maar bij File, Open, keuze van bestaande tekening, ok; crasht onmiddellijk. Ik hoop dat een volgende update dit zo snel mogelijk rechtzet. Enige optie lijkt me voorlopig terug te keren naar een oudere versie, of, als je dit op tijd leest, de upgrades tegen te houden – maar ik heb geen idee welke upgrade het juist verknalt heeft ….
Hier nog de details van de versie die niet meer werkt op mijn OpenSUSE:

Version: master
SCM Revision: 2.0.2
Compiler: GNU GCC 4.8.1
Qt Version: 4.8.5
Portions (c) 2011 by R. van Twisk
Program Icons Supplied by
Pablo: LibreCAD Argentine
Splash and Logo supplied by
Diego Daltom Designer

Modules: None

Maar de oorzaak kan natuurlijk elders liggen.
In het softwaremanagement zie ik:

2.0.2-17.2-x86_64 van build.opensuse.org/graphics

Er is nog een andere versie beschikbaar bij diezelfde bron:

2.0.2-17.2-i586 van build.opensuse.org/graphics

Als je de i586 versie kiest moet je nog bevestigen om de libmuparser en libdxfrw te vervangen door i586 ipv x86_64 versies, en uiteindelijk helpt het evenmin: dezelfde crash op hetzelfde moment.

En dan bestaan er ook beide versies van release 1.0.3-2.1.3. Als je die installeert (bij yast, software management, search LibreCAD, tab Description veranderen naar Version, daar selecteren en bevestigen) kan je wel verder; bestaande tekening open en werken gaat.


Als / zolang versie 2.x wel werkt:

 • Menu “Edit”, “Current Drawing Preferences” geeft hier de extra mogelijkheid om General Factor en General Scale in te stellen (zie vb onderaan). Verder: Tick size en Alignment.

Voorbeeld schaalfactor
Stel: ik moet een gebouw tekenen dat zo’n 50 meter breed is.
Die 50 meter wil ik op de breedte van mijn A3 blad dat in portrait staat (vertikaal).
Het gebouw is 70 meter lang, die wil ik in de hoogte van mijn A3 blad.

Ik zet in Tab-blad “Units” mijn “Main Drawing Unit: Centimeter”
“Length Format: Decimal, Precision: 0.000”
Tabblad “Dimensions” de General Factor op 0.1.
(General Scale blijft op 1; nog geen idee wat het is)

Reacties zijn gesloten.

Powered by WordPress