6/5/2015

samba bestanden delen en samen gebruiken op smb-server

Filed under: — cybrarian @ 3:14 pm

Dit is maar een voorbeeld van instellingen (op een niet zo nieuwe) Linux server met een smb (samba) server.
De gebruikers draaien Linux (KDE desktop) met de smb client tools geïnstalleerd:

Op de server gebruikers aanmaken: “jan”, “piet”, “joris”, en ze een wachtwoord geven.

useradd jan
useradd piet
useradd joris

Op de server een groep “varenmee” aanmaken (ik zet “groep” ervoor om het verschil overal te zien):

groupadd groepvarenmee

Op de server de gebruikers in de groep zetten:

usermod -aG groepvarenmee joris
usermod -aG groepvarenmee piet
usermod -aG groepvarenmee jan

Controleren:

cat /etc/group|grep groepvarenmee

Op de server een gemeenschappelijke directory “baarden” aanmaken, bv onder de home directory:

sudo mkdir /home/smb/baarden

Zet eerst de Linux rechten van de directory en test uit met login van de gebruikers direkt op de server.
(bv de directory toewijzen aan de groep, dit alles als root:)
cd /home/smb
chgrp groupvarenmee /home/smb/baarden/
ls -lFA
chmod g+rwx /home/smb/baarden/

Test, vanuit de gebruikers,bv met ssh of vanuit Konqueror/Dolphin een verbinding maken met fish://, bestandje creëren, editen, bewaren.

Wijzig op de server het smb.conf bestand.
Voeg een kopje baarden toe voor de “share” en vul in:

[baarden]
comment = willen te kaperen varen
path = /home/smb/baarden
write list = jan, piet, joris
writeable = yes
browseable = yes
valid users = @groepvarenmee
create mode = 0660
directory mode = 0770

Gemakkelijkste is om eerst de rechten te testen als Linux gebruikers, en daarna de smb-rechten.

Gebruikers op de Linux desktop kunnen de server benaderen via het “Netwerk”; zoek de werkgroep van de server (standaard dikwijls WORKGROUP), en daar moet je normaal de server vinden, met de zichtbare “shares”, hier de share baarden. Daarop klikken vraagt een login naam en wachtwoord; gebruik daar jan, piet of joris en het bijhorende wachtwoord.

Om bestanden te kunnen gebruiken in OpenOffice/LibreOffice is het meestal beter om de “share” te “mounten”; dwz om een permanente koppeling te maken naar de map op de server. Je maakt die map zichtbaar in een directory naar keuze op je eigen computer.
Maak bv bij jan:

mkdir /home/jan/varen

en koppel daar:

sudo /bin/mount -t cifs -o rw,uid=jan,username=jan,password=XXXXXX //linuxserver.netwerk.local/baarden/ /home/jan/varen

Dit kan je in een shell script bewaren, voorafgegaan door een regel met

#!/bin/bash

Op het moment van het aankoppelen moet je dan het wachtwoord geven voor de sudo, niet voor de smb server.

Reacties zijn gesloten.

Powered by WordPress