11/6/2016

Arduino project 01 / basisprincipes

Filed under: — cybrarian @ 11:55 pm

Terminologie in het Nederlands voor gebruikers van het Engelstalig Arduino Projects Book bij de starter kit. (zie ook Arduino kennis compilatie)

In het eerste project worden de basisprincipes van electriciteit uitgelegd, met daarin volgende termen:

Transductors: geleiders. Gewone geleider is een draad, geleiders die iets meer doen met de stroom die erdoor loopt zijn componenten.

power bus: de voedingslijnen op het insteekbord (zie Bread board).

GND: “Ground”; Teruggeleider (fiets, insteekbord) of beveiligende afleider naar de aarde van stroom (aarding) in 220 installaties.

Circuit: verbinding van electronische onderdelen; kan gesoldeerd zijn, of met op een insteekbord

Bread board een beetje als een witte boterham uitziend (vanwege de gaatjes) experimenteerbord waar een tijdelijke opstelling van componenten in gemaakt kan worden om experimenten te doen of projecten uit te voeren of prototypes te maken. Experimenteerbord vond ik als enige NL vorm, soms noem ik de boterham het insteekbord. Belangrijk om te weten is dat de banen voor plus en min over de lengte van het bord lopen (+ aangegeven met een rode lijn, – met een zwarte), de banen in het midden – die voor de componenten – lopen dwars, dus in de breedte, tot aan het midden (van a-e en van f-j).

Resistance: weerstand. Een draad heeft normaal geen weerstand (verwaarloosbaar klein in onze projecten); een “weerstand” heeft een afleesbare waarde van weerstand (zoek op kleurcodes weerstanden).

Switch: schakelaar, bv drukschakelaar (indrukken om te sluiten).

LED: Light Emitting Diode is een component die de stroom in 1 richting verdraagt (van de anode naar de kathode), en daarbij licht uitzendt. Moet beschermd worden tegen te grote spanning/stroom.

Spanning: conventionele afspraak die stelt dat electrische stroom vloet van de plus pool naar de min pool.

Serial: serieel; de componenten vormen een rij: draad – component – draad (gekoppeld met) draad – component – draad

Parallel: de twee draden van een component worden gelijk verbonden met de twee draden van een andere component.

Ohm’s law: De wetten van Ohm. Je kan deze vergelijking op drie manieren schrijven, naargelang wat het doel van de berekening is:

U = I * R

I = U / R

R = U / I

R = weerstand. Uitgedrukt in Ohm. (symbool omega)
U = spanning (in het Engels wordt V gebruikt!). Uitgedrukt in Volt (V)
I = stroom. Uitgedrukt in Ampere (A)


Verder in het boek komen nog termen aan bod. Een compilatie wordt stilaan aangevuld onder Arduino kennis compilatie.

Reacties zijn gesloten.

Powered by WordPress