7/11/2016

Arduino IDE, gebruik

Filed under: — cybrarian @ 11:46 am

(Zie ook Arduino IDE installatie, en Arduino (IDE) Hallo wereld)

Java
Arduino IDE is een java programma, en het heeft niet het gevoel van een gewoon programma op de Linux desktop. Je kan onverwachte problemen ondervinden als er iets mis is met de java omgeving waarin het draait. Maar het voordeel ervan is dat je gemakkelijk kan omschakelen tussen je Linux desktop en een Mac bv om aan een project (samen) te werken.

De bestanden bevinden zich bv (openSUSE) in :
/usr/share/arduino-1.0.6/
/usr/share/arduino-1.0.6/lib/
/usr/share/arduino-1.0.6/libraries/
/usr/share/arduino-1.0.6/hardware/
/usr/share/arduino-1.0.6/tools/
/usr/share/arduino-1.0.6/reference/
/usr/share/arduino-1.0.6/examples/

In lib zit het arduino_icon.ico, en version.txt met het versienr bv 1.0.6.
In referenc/img/ zit het logo.png logo

De reference/ map bevat een locale versie in html van de documentatie
file:///usr/share/arduino-1.0.6/reference/index.html

Een paar submappen verraden verschillende types en uitbreidingen:
/usr/share/arduino-1.0.6/hardware/arduino/cores/arduino
/usr/share/arduino-1.0.6/hardware/arduino/firmwares/wifishield

en
/usr/share/arduino-1.0.6/hardware/arduino/variants/(leonardo, mega, micro)
/usr/share/arduino-1.0.6/hardware/arduino/variants/(ethernet, robot-motor, robot-control)

Home
Je instellingen worden opgeslagen in de (verborgen) map .arduino in je home directory:
~/.arduino/preferences.txt
(voorbeeld aan het einde van dit artikel)

De Arduino map in je home directory, kan de eigen projectenbevatten, en die worden ook bereikbaar onder het menu Sketchbook, My Sketches.

Crash
De IDE (1.x) durft al eens ten onder gaan of zich onbetrouwbaar gedragen. Echt vervelend is dat het dikwijls gebeurt dat de IDE crasht bij het “uploaden” van een sketch naar de Arduino, zeker als je de sketch dan nog niet bewaard had. Of ik weet ook niet wat er gebeurt als je een document meer dan 1 keer opent.
Zo kan je eindigen met een programma dat gecompileerd in de Arduino zit, en waarvan je zelf de broncode kwijt bent omdat de omgeving crashte. De broncode terug downloaden van de Arduino naar je computer gaat niet. Die code wordt op je computer gecompileerd, en die uitvoerbare versie wordt aan de Arduino afgeleverd, niet de broncode.
Problemen voorkomen: Elke keer bewaren met een lichtjes ander versienummer.

Redding
Bij het compileren worden een heleboel bestand aangemaakt in een tijdelijke map, op Linux in /tmp.
Je kan daar gaan kijken naar mapjes met een naam als:

build7894629993842646725.tmp

Daarin kan je allerlei bestanden vinden die te maken hebben met het proces van broncode naar uitvoerbaar Arduino-programma. En de eerste stap bestaat uit de broncode van je project, die je vindt onder de extentie .cpp (C++), dus bv :
Webserver001.cpp
Die kan je naar je home directory kopiëren, en daar openen in write, Kate, of je broncode-editor.
Je zal merken dat er een lijn is bijgekomen bovenaan in de broncode, iets als;
#line 1 "Webserver001.ino"
en ik vond ook nog ergens iets als:
#line 8
Die kan je er gewoon uithalen.

Uitbreiden
Je kan extra bibliotheken bij-installeren, en extra apparaten aanmaken waaruit je kan kiezen bij de keuze van het “bord”.

Vervolg: de inhoud van het preferences bestand…
– – –

preferences.txt

board=uno
browser=mozilla
browser.linux=mozilla
build.verbose=false
console=true
console.auto_clear=true
console.error.file=stderr.txt
console.length=500
console.lines=4
console.output.file=stdout.txt
editor.antialias=false
editor.caret.blink=true
editor.divider.size=0
editor.divider.size.windows=2
editor.external=false
editor.font=Monospaced,plain,12
editor.font.macosx=Monaco,plain,10
editor.indent=true
editor.invalid=false
editor.keys.alternative_cut_copy_paste=true
editor.keys.alternative_cut_copy_paste.macosx=false
editor.keys.home_and_end_travel_far=false
editor.keys.home_and_end_travel_far.macosx=true
editor.keys.shift_backspace_is_delete=true
editor.languages.current=
editor.linenumbers=false
editor.tabs.expand=true
editor.tabs.size=2
editor.update_extension=true
editor.window.height.default=600
editor.window.height.min=290
editor.window.width.default=500
editor.window.width.min=400
export.applet.separate_jar_files=false
export.application.fullscreen=false
export.application.platform=true
export.application.platform.linux=true
export.application.platform.macosx=true
export.application.platform.windows=true
export.application.stop=true
export.delete_target_folder=true
last.ide.1.0.6.daterun=1478897589
last.ide.1.0.6.hardwarepath=/usr/share/arduino-1.0.6/hardware
last.screen.height=900
last.screen.width=1440
last.serial.location=555,62,807,791
last.sketch.count=0
last.sketch0.location=-2,-3,1444,872,704
last.sketch0.path=/home/linuxuser/sketchbook/Controllino/KeukenKoepelExtRelais03/KeukenKoepelExtRelais03.ino
last.sketch1.location=642,126,733,739,571
last.sketch1.path=/home/linuxuser/Arduino/KeukenKoepel/kitchenDome02/kitchenDome02.ino
launcher=xdg-open
platform.auto_file_type_associations=true
preproc.color_datatype=true
preproc.enhanced_casting=true
preproc.imports.list=java.applet.*,java.awt.Dimension,java.awt.Frame,java.awt.event.MouseEvent,java.awt.event.KeyEvent,java.awt.event.FocusEvent,java.awt.Image,java.io.*,java.net.*,java.text.*,java.util.*,java.util.zip.*,java.util.regex.*
preproc.output_parse_tree=false
preproc.save_build_files=false
preproc.substitute_floats=true
preproc.substitute_unicode=true
preproc.web_colors=true
programmer=arduino:avrispmkii
run.display=1
run.options=
run.options.memory=false
run.options.memory.initial=64
run.options.memory.maximum=256
run.present.bgcolor=#666666
run.present.exclusive=false
run.present.exclusive.macosx=true
run.present.stop.color=#cccccc
run.window.bgcolor=#DFDFDF
serial.databits=8
serial.debug_rate=9600
serial.line_ending=0
serial.parity=N
serial.port=/dev/ttyACM0
serial.stopbits=1
sketchbook.path=/home/linuxuser/sketchbook
target=arduino
update.check=true
update.id=-8106018552332803480
upload.using=bootloader
upload.verbose=true
upload.verify=true

Reacties zijn gesloten.

Powered by WordPress