23/2/2017

DVD naar usb-stick (commandolijn)

Filed under: — cybrarian @ 12:52 pm

Een variant op ISO naar usb-stick:

Stel dat je een distributie op DVD hebt, die je meermaals wil installeren. Installeren vanaf usb-stick gaat sneller dan van DVD (en niet alle toestellen hebben een dvd-lezer), dus je wil die dvd naar een usb-stick. Kies er één die groot genoeg is; hoewel een dvd als 4 GB wordt beschouwd, is een usb-stick van 4 GB meestal net te klein; je hebt dus een grotere nodig (meestal 8 GB, waarvan dus veel ruimte onbenut blijft…).

Voor de meeste commando’s heb je root rechten nodig (gebruik sudo of su).

Steek de dvd in de drive, bevestig de vraag om te mounten als je in een desktop werkt (anders moet je hem manueel mounten), en tik in de console bv df (of df -H):

df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda3 40348016 13839944 24435448 37% /
devtmpfs 1988952 16 1988936 1% /dev
tmpfs 2002792 22488 1980304 2% /dev/shm
tmpfs 2002792 10376 1992416 1% /run
tmpfs 2002792 0 2002792 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 2002792 10376 1992416 1% /var/run
tmpfs 2002792 10376 1992416 1% /var/lock
/dev/mapper/cr_home 62597060 48987992 10406204 83% /home
/dev/sr0 4280458 4280458 0 100% /run/media/thisuser/openSUSE-Leap-42.2-DVD-x86_64028

Een mooi overzicht krijg je met lsblk (een ls van de block devices); die wordt zelfs als een boomstructuur weergegeven.

Je ziet hier de openSUSE DVD in /dev/sr0.

Sluit de usb-stick aan. Check waar die te vinden is met fdisk -l

# fdisk -l

Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes, 312581808 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0x000dc1a4

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 2048 94576701 47287327 83 Linux
/dev/sda2 304293886 312580095 4143105 5 Extended
/dev/sda3 * 94578688 176828415 41124864 83 Linux
/dev/sda4 176828416 304291839 63731712 83 Linux
/dev/sda5 304293888 312580095 4143104 82 Linux swap / Solaris

Partition table entries are not in disk order

Disk /dev/mapper/cr_home: 65.3 GB, 65259175936 bytes, 127459328 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/sdb: 7811 MB, 7811891200 bytes, 15257600 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0xeb45409b

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 2968 15257599 7627316 b W95 FAT32

Het commando voor kopieren is ook hier dd:

titude:/home/cybr # dd if=/dev/sr0 of=/dev/sdb bs=4M
1045+1 records in
1045+1 records out
4384096256 bytes (4.4 GB) copied, 673.048 s, 6.5 MB/s

Als je terug fdisk -l vraagt zie je de drive erbij staan:

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 4084 11643 3780 ef EFI (FAT-12/16/32)
/dev/sdb2 * 11644 8562687 4275522 17 Hidden HPFS/NTFS

Ok! (o.v.; de stick boot, maar ik heb er nog niet echt mee geïnstalleerd)

Nb: als je niet /dev/sr0 als bron gebruikt, maar de plaats waar die gemount is, krijg je een foutmelding, en je ziet dat er niets gekopieerd is:

dd if=/run/media/cybr/openSUSE-Leap-42.2-DVD-x86_64028 of=/dev/sdb bs=4M
dd: error reading ‘/run/media/cybr/openSUSE-Leap-42.2-DVD-x86_64028’: Is a directory
0+0 records in
0+0 records out
0 bytes (0 B) copied, 0.000154 s, 0.0 kB/s

Reacties zijn gesloten.

Powered by WordPress