25/9/2006

dotProject ipv PHProjekt en eGroupware

Filed under: — cybrarian @ 11:13 pm

Op zoek naar een software om met een kleine groep mensen (6-tal) een nieuwe website te bouwen. De website wordt aangevat vanaf nul, maar hoe gaan die mensen die elkaar maar eens per enkele weken zien, samen werken aan dat project? Er zijn verslagen, doelen, documentatie, grafische bestanden, en na een tijdje bestanden met code of eigenlijke webpagina’s.

Demo Site dotProject “Project Management Software” staat er eenvoudig op de website www.dotproject.net. Software om projecten te beheren dus, maar zo zijn er veel. Althans, er zijn veel groupware paketten die een grote gelijkenis vertonen; ze bieden contact/adressenbestand, forum, en sommigen ook een opvolgings-systeem (“ticketing” of “helpdesk requests”).
Helaas heeft groupware de neiging wel eens te veel te willen, en blijkt een apart forum stukken beter van kwaliteit dan het ingebouwde (bv phpBB tov forum in phprojekt). Soms is er een licht verschil van functies, en door te zoeken naar besprekingen en vergelijkingen van paketten las ik ergens de vermelding “dotProjekt”.

Ik download van de vermelde site

dotproject-2.0.4.tar.gz

en ftp het op de webserver.
Eventueel gebruik je “wget” (zie Server naar server) om de gecomprimeerde versie naar je webserver te trekken, en pak je ze daar uit als je een command prompt toegang hebt met ssh. (**)

Ik pak het bestand uit met tar -xzvf dotproject-2.0.4.tar.gz, wat een hele resem bestanden oplevert; je ziet sporen van Smarty en PEAR voorbijrollen; meer dan 100 mappen en meer dan 900 bestanden; alles samen bijna 7 Mb.

Ik had het pakket eerst gedownload, uitgepakt op mijn pc, en dan de files ge-ftp’t naar de hoofddirectory van de webserver. Dan werkte de install niet (iets met rechten of probleem dat het niet in een subdir stond?) en ik heb dan de boven beschreven methode gebruikt.

Voor de installatie gestart kan worden moet een MySQL databank gemaakt worden, met bijhorende databankgebruiker en password. Door via de browser naar de dotproject directory te gaan kom je in install terecht.

De software test mooi het schrijfbaar zijn van de nodige directories (./files, ./files/temp, ./locales/en) en bestanden (includes/config.php), en geeft zelfs aan als ze een beetje “te” schrijfbaar zijn (world writable) *

Daarna begin je met het maken van een company, van users die je een rol geeft.
Een user die een project opstart, kan daar dan taken in maken, enz.

Het gebruik van het pakket heb ik nog niet ervaren, later misschien meer.

auteur


Update 29/10/06: (*)
Een van de getoonde waarden is register globals on / off.
Als ze standaard “verkeerd” staan op de server en je wil / kan (externe provider) dat niet veranderen, kan je dat voor de directory instellen:

Turning Register Globals off
You can turn Register Globals off in your local directory with the .htaccess file.

[.htaccess]:
php_flag register_globals off

Probleem bij keuze module op startpagina:

Missing file. Possible Module “tickets” missing!

ook andere schrijfwijze (uit link gehaald):

Missing file. Possible Module “ticketsmith” missing!

en bij andere modules ook.
Omzeild door startmodule leeg te laten en de gewenste module vooraan te zetten in het menu.

auteur


update 05/11/06:
Beschrijving van de procedure vanop de server:
In de praktijk is deze installatie gebeurd in de hoofddirectory van een website (dus niet in de automatisch voorgestelde “dotproject” subdirectory.

(inloggen met secure shell):

ssh mijnlogin@server.domain.name
cd waarikmoetzijn
mkdir temp
cd temp
wget http://belnet.dl.sourceforge.net/sourceforge/dotproject/dotproject-2.0.4.tar.gz
tar -xzvf dotproject-2.0.4.tar.gz
(pakt bestanden uit in een subdirectory dotproject)
cd dotproject
cp -r * ./../../

De temp directory mag nadien weg!
rm -r temp

Een browser langs http op de installatie directory gericht brengt me na deze melding

Fatal error! You haven’t created a configuration file yet

automatisch op de configuratiepagina met controles:

Check for Requirements
# PHP Version >= 4.1
OK (4.3.10)
# Server API
OK (apache)
# GD Support (for GANTT Charts)
OK
# Zlib compression Support
OK
# File Uploads
OK (Max File Upload Size: 16M)
# Session Save Path writable?
OK (/opt/www/mijnlogin/web/tmp)

….

Recommended PHP Settings
Safe Mode = OFF? OK
Register Globals = OFF? Failed There are security risks with this turned ON
Session AutoStart = ON? Failed Try setting to ON if you are experiencing a WhiteScreenOfDeath
Session Use Cookies = ON? OK
Session Use Trans Sid = OFF? OK

Ik maak een “.htaccess” file zoals boven vermeld door thinktwice:

echo php_flag register_globals off>htaccess
cat htaccess
mv htaccess .htaccess

Ik pas de rechten van de directories aan (world writeable wordt gewaarschuwd) tot alle meldingen van niet genoeg schrijfrechten weg zijn.
Alleen “Session AutoStart = ON?” is nog overgebleven, laat ik staan.

Dan install:

FATAL ERROR: Connection to database server failed

Terug naar vorige pagina; Gegevens van de databank gecheckt, plus “remove existing databases”, daarna opnieuw install uitgevoerd

Progress:

Dropping previous database
Creating new Database
Installing database
There were 0 errors in 203 SQL statements
Creating new Permissions objects
Converting admin user permissions to Administrator Role
Searching for add-on modules to add to new permissions
Updating version information
Creating config

Database Installation Feedback: Database successfully setup
Config File Creation Feedback: Config file written successfully

Login and Configure the dotProject System Environment

The Administrator login has been set to admin with a password of passwd. It is a good idea to change this password when you first log in

Inloggen en password veranderd dus; en in de shell die nog openstaat de install directory verwijderd:
rm -r ./install

Munt op euro gezet, company name ingevuld, site domain ingevuld (domain+tld), minimum lengte usernaam en wachtwoord van 4 naar 6, einduur calendar “22.00 u”, minuten onderverdeling van 15 naar 60; Default Module (calendar), Default Submodule (day_view) : welke waarden mogelijk?

Veranderd in “forums” en “”.

Users bijgemaakt met password. Direct role toegekend, anders kunnen ze niet inloggen!

auteur

Reacties zijn gesloten.

Powered by WordPress