10/9/2019

Sailfish X installatie-log

Filed under: — cybrarian @ 10:38 pm

zie ook sailfish – Data van Sailfish naar SailfishXSailfish X installatie op XA2

Dit is een gedetailleerde log van de installatie van Sailfish X op Xperia XA2 vanop Linux (ubuntu 18.04.3 LTS), met een de commando’s en de reaktie op het scherm (soms ingekort).
Het is geen handleiding, maar eerder een verslag hoe het hier gegaan is.

Reeds gebeurd:
– Aankoop en download van Sailfish X: niet genoteerd. De betaling via creditcard wordt snel gevolgd door de mails met de gegevens. De download gaat in de browser in de achtergrond.

Voorbereidingen:

1. fastboot tools:
(5 tal minuutjes)

(ps: openSUSE: https://build.opensuse.org/package/show/hardware/android-tools ?)

install android-tools-fastboot….

~/Downloads$ sudo apt-get install android-tools-fastboot
[sudo] password for user:
Reading package lists… Done
Building dependency tree
Reading state information… Done
The following package was automatically installed and is no longer required:
libllvm7
Use ‘sudo apt autoremove’ to remove it.
The following additional packages will be installed:
adb android-libadb android-libbacktrace android-libbase android-libboringssl
android-libcrypto-utils android-libcutils android-libetc1
android-libf2fs-utils android-liblog android-libsparse android-libunwind
android-libutils android-libziparchive android-sdk-platform-tools
android-sdk-platform-tools-common dmtracedump etc1tool f2fs-tools fastboot
graphviz hprof-conv libann0 libcdt5 libcgraph6 libf2fs-format4 libf2fs5
libgts-0.7-5 libgts-bin libgvc6 libgvpr2 liblab-gamut1 libpathplan4 p7zip
p7zip-full sqlite3
Suggested packages:
graphviz-doc p7zip-rar sqlite3-doc
The following NEW packages will be installed:
adb android-libadb android-libbacktrace android-libbase android-libboringssl
android-libcrypto-utils android-libcutils android-libetc1
android-libf2fs-utils android-liblog android-libsparse android-libunwind
android-libutils android-libziparchive android-sdk-platform-tools
android-sdk-platform-tools-common android-tools-fastboot dmtracedump
etc1tool f2fs-tools fastboot graphviz hprof-conv libann0 libcdt5 libcgraph6
libf2fs-format4 libf2fs5 libgts-0.7-5 libgts-bin libgvc6 libgvpr2
liblab-gamut1 libpathplan4 p7zip p7zip-full sqlite3
0 upgraded, 37 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
Need to get 5.601 kB of archives.
After this operation, 21,3 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]

En dan een rollend scherm met Get … Preparing … Selecting .. Setting up .. Processing ..
Eindigend met:

Setting up fastboot (1:8.1.0+r23-5~18.04) …
Setting up android-tools-fastboot (1:8.1.0+r23-5~18.04) …
Setting up android-sdk-platform-tools (27.0.0+10~18.04.2) …
Processing triggers for libc-bin (2.27-3ubuntu1) …
Processing triggers for man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) …
Processing triggers for initramfs-tools (0.130ubuntu3.8) …
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.15.0-62-generic

Controleren of het geinstalleerd is (Ubuntu):
apt-cache policy android-tools-fastboot

2. Unlock code vanuit IMEI
Bij Jolla is het IMEI nummer gemakkelijk te vinden in het About product menu van het systeem. Bij de XPeria moet je iets verder duiken.

Neem de telefoontoetsen en tik *#*#7378423#*#*

Service info > Configuration > Rooting Status

Daar zie je zowel je IMEI nummer, als de aanduiding of je apparaat kan geroot worden.

Op deze pagina onderaan kies je je toestel en voert de IMEI in:
https://developer.sony.com/develop/open-devices/get-started/unlock-bootloader/#unlock-code

Het resultaat is:

Your unlock code for (IMEI nummer)

bv (012F12345678ABC1) of iets van die vorm.

Er staat nergens vermeld hoelang die code geldig is.

Ik volg verder de gedetailleerde instructies; hieronder een log uit mijn terminal gekopieerd:

webgang@OptiPlex380:~$ ls
Desktop Downloads GbPrj Pictures snap Videos
Documents examples.desktop Music Public Templates WebgangBCP

Ik maak een mapje aan om in te werken, en zet de relevante bestanden daarin:

webgang@OptiPlex380:~$ mkdir SailfishX
webgang@OptiPlex380:~$ mv Downloads/Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19.zip SailfishX/
webgang@OptiPlex380:~$ mv Downloads/
Technics_sech730.pdf WebgangBCP-master.tar.gz
UnloadBootloaderXPeria.txt
webgang@OptiPlex380:~$ mv Downloads/UnloadBootloaderXPeria.txt SailfishX/
webgang@OptiPlex380:~$ cd SailfishX/
webgang@OptiPlex380:~/SailfishX$ ls
Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19.zip UnloadBootloaderXPeria.txt
webgang@OptiPlex380:~/SailfishX$ unzip Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19.zip
Archive: Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19.zip
creating: Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19/
inflating: Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19/flashing-README.txt
inflating: Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19/flash.sh
inflating: Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19/vendor.img001
inflating: Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19/hybris-recovery.img
inflating: Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19/AdbWinUsbApi.dll
inflating: Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19/fimage.img001
inflating: Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19/os-release
inflating: Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19/hybris-boot.img
inflating: Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19/hw-release
inflating: Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19/flash-on-windows.bat
inflating: Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19/AdbWinApi.dll
inflating: Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19/sailfish.img001
inflating: Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19/md5.lst
inflating: Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19/fastboot.exe
webgang@OptiPlex380:~/SailfishX$ ls
Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19 UnloadBootloaderXPeria.txt
Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19.zip
webgang@OptiPlex380:~/SailfishX$ ls
Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19 UnloadBootloaderXPeria.txt
Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19.zip
webgang@OptiPlex380:~/SailfishX$ cd Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19/

Fastboot tool gebruiken voor unlock:


webgang@OptiPlex380:~/SailfishX/Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19$ fastboot oem unlock 0x099F36786517AEF9
...
OKAY [ 5.013s]
finished. total time: 5.013s
webgang@OptiPlex380:~/SailfishX/Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19$ ls
AdbWinApi.dll flashing-README.txt hybris-boot.img sailfish.img001
AdbWinUsbApi.dll flash-on-windows.bat hybris-recovery.img vendor.img001
fastboot.exe flash.sh md5.lst
fimage.img001 hw-release os-release
webgang@OptiPlex380:~/SailfishX/Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19$ cd ..webgang@OptiPlex380:~/SailfishX$ ls
Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19 UnloadBootloaderXPeria.txt
Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19.zip

Ondertussen de nodige binaries afgehaald…

webgang@OptiPlex380:~/SailfishX$ mv ./../Downloads/SW_binaries_for_Xperia_Android_8.1.6.4_r1_v16_nile.zip ./
webgang@OptiPlex380:~/SailfishX$ ls
Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19
Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19.zip
SW_binaries_for_Xperia_Android_8.1.6.4_r1_v16_nile.zip
UnloadBootloaderXPeria.txt
webgang@OptiPlex380:~/SailfishX$ unzip SW_binaries_for_Xperia_Android_8.1.6.4_r1_v16_nile.zip
Archive: SW_binaries_for_Xperia_Android_8.1.6.4_r1_v16_nile.zip
inflating: SW_binaries_for_Xperia_Android_8.1.6.4_r1_v16_nile.img
webgang@OptiPlex380:~/SailfishX$ ls -lFA
total 1430304
drwxr-xr-x 2 webgang webgang 4096 Jul 14 21:27 Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19/
-rw-r--r-- 1 webgang webgang 1155625617 Sep 11 00:31 Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19.zip
-rw-r--r-- 1 webgang webgang 216592556 Okt 9 2018 SW_binaries_for_Xperia_Android_8.1.6.4_r1_v16_nile.img
-rw-rw-r-- 1 webgang webgang 92393057 Sep 15 23:06 SW_binaries_for_Xperia_Android_8.1.6.4_r1_v16_nile.zip
-rw-r--r-- 1 webgang webgang 1017 Sep 11 00:46 UnloadBootloaderXPeria.txt
webgang@OptiPlex380:~/SailfishX$ cp SW_binaries_for_Xperia_Android_8.1.6.4_r1_v16_nile.img Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19
webgang@OptiPlex380:~/SailfishX$ cd Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19/
webgang@OptiPlex380:~/SailfishX/Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19$ ls
AdbWinApi.dll hybris-boot.img
AdbWinUsbApi.dll hybris-recovery.img
fastboot.exe md5.lst
fimage.img001 os-release
flashing-README.txt sailfish.img001
flash-on-windows.bat SW_binaries_for_Xperia_Android_8.1.6.4_r1_v16_nile.img
flash.sh vendor.img001
hw-release

Het beschreven commando uitgevoerd om flashen te starten:
(nb: het device nummer heb ik in deze tekst veranderd naar een willekeurig AB12..)

webgang@OptiPlex380:~/SailfishX/Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19$ bash ./flash.sh
[sudo] password for webgang:
Detected Linux
Searching device to flash..
Found 1 devices: AB1234CDEF
Fastboot command: fastboot -s AB1234CDEF
.
This device has not been unlocked, but you need that for flashing.
Please go to https://developer.sony.com/develop/open-devices/get-started/unlock-bootloader/ and see instructions how to unlock your device.

Er ging blijkbaar iets fout. Ik check een paar dingen …

webgang@OptiPlex380:~/SailfishX/Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19$ ls
AdbWinApi.dll hybris-boot.img
AdbWinUsbApi.dll hybris-recovery.img
fastboot.exe md5.lst
fimage.img001 os-release
flashing-README.txt sailfish.img001
flash-on-windows.bat SW_binaries_for_Xperia_Android_8.1.6.4_r1_v16_nile.img
flash.sh vendor.img001
hw-release
webgang@OptiPlex380:~/SailfishX/Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19$ fastboot devices
AB1234CDEF fastboot
webgang@OptiPlex380:~/SailfishX/Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19$ fastboot oem unlock 0x099F36786517AEF9
...
FAILED (remote: Device already unlocked)
finished. total time: 0.020s
webgang@OptiPlex380:~/SailfishX/Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19$ ls
AdbWinApi.dll hybris-boot.img
AdbWinUsbApi.dll hybris-recovery.img
fastboot.exe md5.lst
fimage.img001 os-release
flashing-README.txt sailfish.img001
flash-on-windows.bat SW_binaries_for_Xperia_Android_8.1.6.4_r1_v16_nile.img
flash.sh vendor.img001
hw-release

… overloop de unlocking procedure van de Sony website, en probeer opnieuw, zonder de bash ervoor:

webgang@OptiPlex380:~/SailfishX/Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19$ ./flash.sh
[sudo] password for webgang:
Detected Linux
Searching device to flash..
Found 1 devices: AB1234CDEF
Fastboot command: fastboot -s AB1234CDEF
Flashing boot_a partition..
target reported max download size of 536870912 bytes
sending 'boot_a' (18464 KB)...
OKAY [ 0.736s]
writing 'boot_a'...
OKAY [ 0.000s]
finished. total time: 0.737s
Flashing boot_b partition..
target reported max download size of 536870912 bytes
sending 'boot_b' (18464 KB)...
OKAY [ 0.731s]
writing 'boot_b'...
OKAY [ 0.001s]
finished. total time: 0.732s
Flashing userdata partition..
target reported max download size of 536870912 bytes
erasing 'userdata'...
OKAY [ 3.621s]
sending sparse 'userdata' 1/3 (519806 KB)...
OKAY [ 20.467s]
writing 'userdata' 1/3...
OKAY [ 0.000s]
sending sparse 'userdata' 2/3 (519079 KB)...
OKAY [ 21.440s]
writing 'userdata' 2/3...
OKAY [ 0.000s]
sending sparse 'userdata' 3/3 (123684 KB)...
OKAY [ 6.030s]
writing 'userdata' 3/3...
OKAY [ 0.000s]
finished. total time: 51.558s
Flashing system_b partition..
target reported max download size of 536870912 bytes
sending sparse 'system_b' 1/2 (524284 KB)...
OKAY [ 21.749s]
writing 'system_b' 1/2...
OKAY [ 0.001s]
sending sparse 'system_b' 2/2 (59336 KB)...
OKAY [ 19.899s]
writing 'system_b' 2/2...
OKAY [ 0.000s]
finished. total time: 41.649s
Flashing vendor_a partition..
target reported max download size of 536870912 bytes
sending 'vendor_a' (352 KB)...
OKAY [ 0.058s]
writing 'vendor_a'...
OKAY [ 0.001s]
finished. total time: 0.058s
Flashing vendor_b partition..
target reported max download size of 536870912 bytes
sending 'vendor_b' (352 KB)...
OKAY [ 0.018s]
writing 'vendor_b'...
OKAY [ 0.001s]
finished. total time: 0.018s
Flashing oem partition..
target reported max download size of 536870912 bytes
sending 'oem_a' (211516 KB)...
OKAY [ 8.429s]
writing 'oem_a'...
OKAY [ 0.001s]
finished. total time: 8.430s
.
Flashing completed.
.
Remove the USB cable and bootup the device by pressing powerkey.

Dat klinkt hoopvol en komt overeen met het einde van de beschrijving…

Happy Sailing!
En heerlijk maar waar, het apparaat start daarna op in Sailfish! Je kan de irritante* uitleg over het gebruik overslaan door met de klok mee in de vier hoeken te tikken – ik heb dat helaas pas achteraf gelezen…

* omdat je een Sailfish pro bent 😉

Reacties zijn gesloten.

Powered by WordPress