27/2/2021

Upgrade met releasever (release version)

Filed under: — cybrarian @ 12:04 am

Dit is een upgrade van een vers geïnstalleerde 15.1, die het mogelijk maakt met de releaseversion variable te werken; zie https://en.opensuse.org/SDB:System_upgrade
(Als je in stappen upgrades hebt gedaan van vorige versie, bv 42.x, dan kan het zijn dat de releasever nog niet in gebruik is). Zie onderaan (*)

Check of “releasever” in gebruik is:

grep "releasever" /etc/zypp/repos.d/*
Leeg antwoord? Nog niet in gebruik! Releasever instellen.

Ter vergelijking: doe de check met het versienummer dat je nu denkt te hebben, bv 15.1:
grep "15.1" /etc/zypp/repos.d/*

Releasever is aanwezig:

Schakel over en ververs alle repositories naar 15.2
(als root of met sudo)

zypper --releasever=15.2 ref

(ref= refresh)

zypper --releasever=15.2 dup

(dup=distribution update)

Dat werkt als de Leap repositories gedefiëerd zijn in /etc/zypp/repos.d/ met gebruik van de $releasever variabele.

Op het einde krijg je een reboot verzoek.

reboot

De computer start op in het nieuwe systeem…


Releasever instellen
Voorbereiding: even kopieren van bestaande:

cp -Rv /etc/zypp/repos.d /etc/zypp/repos.d.yyyymmdd

Vervang het versienummer door de variabele zoals in het “System upgrade” artikel

If they are still hard-coded with a particular Leap version number, then you need to modify them first. For example, assuming your current version is Leap 15…

Je kan een bestaand vast nummer vervangen door de variabele (pas 15.1 aan je huidig versienummer aan!):

sudo sed -i 's/15.1/${releasever}/g' /etc/zypp/repos.d/*.repo
Er komt geen reaktie, maar je kan het weer checken met:
grep "releasever" /etc/zypp/repos.d/*

Dan is de 15.1 vervangen door de releasever variabele en kan je bovenstaande manier gebruiken om te upgraden, door het instellen van de variabele
bv
zypper --releasever=15.2 ref… enz; zie “Releasever is aanwezig”

Reacties zijn gesloten.

Powered by WordPress