24/1/2022

checksum

Filed under: — cybrarian @ 9:34 am

ISO
De openSUSE images voor installatie (ISO om op DVD/USB te “branden”) worden voorzien van een bijhorende checksum. Die dient om te controleren of het bestand van de ISO perfect gekopieerd is.

Checksum
Vroeger werd md5 (md5sum …) gebruikt, nu sha256, en voor Leap 15.3/Tumbleweed ook GPG.
Het controleren kan door het sha256sum commando ineens op het controlebestand toe te passen; het gaat automatisch afleiden over welk te controleren bestand het gaat (zelfde naam maar zonder .sha256).

bv
sha256sum openSUSE-Leap-15.2-DVD-x86-64.iso.sha256

De computer rekent enkele tientallen seconden en geeft dan een resultaat.
In de uitvoer komen allerlei opmerkingen voor over “formatterings fouten”, maar die kan je negeren. Het belangrijkste is dat er in voorkomt:

sha256sum openSUSE-Leap-15.2-DVD-x86-64.iso: OK

(niet OK? zie “Herstel”).

GPG

Ondertussen wordt ook GPG handtekening gebruikt als een extra zekerheid.

Je moet eerst de handtekening van het project afhalen:

gpg --recv-keys 0x22C07BA534178CD02EFE22AAB88B2FD43DBDC284
# If you experience a "Failed to receive key from key server: no name" error, try this instead:
gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 0x22C07BA534178CD02EFE22AAB88B2FD43DBDC284

gpg --fingerprint "openSUSE Project Signing Key "

ASC
Voor Leap 15.3/Tumbleweed, … wordt een “asc” bestand gemaakt.

Dat staat in dezelfde directory waar de download staat:
https://download.opensuse.org/distribution/leap/15.3/iso/

[ ]
	
openSUSE-Leap-15.3-2-DVD-x86_64-Build24.5-Media.iso
	05-Nov-2021 08:11 	4.3G 	
Details
[ ]
	
openSUSE-Leap-15.3-2-DVD-x86_64-Build24.5-Media.iso.sha256
	08-Nov-2021 13:28 	118 	
Details
[TXT]
	
openSUSE-Leap-15.3-2-DVD-x86_64-Build24.5-Media.iso.sha256.asc
	08-Nov-2021 13:28 	481

Afhalen met:

wget https://download.opensuse.org/tumbleweed/iso/.iso.sha256.asc

Check de handtekening met :

gpg --verify .iso.sha256.asc .iso.sha256

Meer info op https://en.opensuse.org/SDB:Download_help#Repairing_a_download

Herstel

Als de download niet perfect was, kan je hem zelfs repareren met rsync.

Check eerst de directory op de server:

rsync rsync:////

Als je de juiste subdirectories hebt gevonden:

touch rsync -avP rsync:///

Daarbij worden enkel de verschillen afgehaald.

Reacties zijn gesloten.

Powered by WordPress