11/4/2022

opensuse zypper en RPM

Filed under: — cybrarian @ 12:11 pm

zypper kan je ook gebruiken met rpm packages,

zypper in naam-van-het-gedownload-pakket.rpm

bv:

zypper in teamviewer-suse_15.0.8397.x86_64.rpm

Het volgende NIEUWE pakket zal worden geïnstalleerd:
teamviewer-suse

1 nieuw te installeren pakket.
Totale downloadgrootte: 65,3 MiB. Reeds in de cache: 0 B. Na de bewerking zal aanvullend 255,3 MiB worden gebruikt.
Doorgaan? [j/n/v/…? alle opties tonen] (j):
pakket teamviewer-suse-15.33.7-0.x86_64 wordt opgehaald (1/1), 65,3 MiB (255,3 MiB uitgepakt)
teamviewer-suse_15.33.7.x86_64.rpm:
Header V4 RSA/SHA256 Signature, key ID c5e224500c1289c0: NOKEY

waarschuwing: /var/tmp/zypp.Xxt76u/zypper/_tmpRPMcache_/%CLI%/teamviewer-suse_15.33.7.x86_64.rpm: Header V4 RSA/SHA256 Signature, key ID 0c1289c0: NOKEY
Zoeken naar gpg-sleutel-ID 0C1289C0 in cache /var/cache/zypp/pubkeys.
Opslagruimte Cache van gewone RPM-bestanden definieert geen extra URL’s met ‘gpgkey=’.
teamviewer-suse-15.33.7-0.x86_64 (Cache van gewone RPM-bestanden): Verificatie van de ondertekening is mislukt [4-Handtekeningen van publieke sleutel zijn niet beschikbaar]
Afbreken, opnieuw proberen, negeren? [a/o/n] (a): n

Controleren op conflicten tussen bestanden: ………………………………………………………………………………[gereed]
warning: /var/cache/zypper/RPMS/teamviewer-suse_15.33.7.x86_64.rpm: Header V4 RSA/SHA256 Signature, key ID 0c1289c0: NOKEY
Error in file “/usr/share/applications/org.kde.kdeconnect_open.desktop”: “*/*” is an invalid MIME type (“*” is an unregistered media type)
(1/1) Installeren van: teamviewer-suse-15.33.7-0.x86_64 ……………………………………………………………………[gereed]

Ik heb negeren (n) gekozen omdat ik geen “key” heb om het pakket te verifiëren.

meer zypper

Reacties zijn gesloten.

Powered by WordPress