26/4/2007

Kivio Belgische connector?

Filed under: — pinguim @ 10:13 am

Kivio Kivio is een flowchart- en diagram-tekenprogramma voor KDE. Op OpenSuse10.2 kan je versie 1.6.0 installeren bij KDE 3.5.5. In Suse 9.3 zit het bij de KOffice programma’s (als Kivio vind je het niet met een zoek, tenzij je ook laat zoeken in de omschrijving).

Het pakket heeft de keuze uit verzamelingen van symbolen (“Stencil set collections”). Per verzameling zijn er een aantal sets, die telkens gespecialiseerde symbolen bevatten. Zo bevat de diagram collectie sets voor “circuit”, “electric”, “network”, “pneumatic” enz.

Ik vermoed dat er ergens een sterke connectie met Belgie is. In de bijgevoegde voorbeelden zit bij de 10 voorbeeldvlaggen zelfs die van Belgie. Bij de landen zit enkel de kaart van Europa en die van Belgie.

De gekozen symbolenset komt links te staan als een menu om symbolen uit te keizen. In het midden heb je het werkvlak (het lege blad), en rechts heb je een kolom met extra hulp bij het werken: een overzicht bovenaan en een detailgegevensvenster onderaan. In het overzicht kan je kiezen tussen een algemeen overzicht, de lagen van de tekening (“layers”), en de objecten. Onderaan krijg je detailgegevens over de afmetingen en positie (“geomtry”) en “protection”, waarin je kan kiezen om bepaalde eigenschappen “vast” te zetten, zoals de breedte, hoogte, verhouding enz.

Je kan heel gemakkelijk symbolen op je tekening groeperen door selecteren en rechts klikken “group selection” of met toetsencombinatie CTRL-G. In het “Format” menu kan je makkelijk de algemene eigenschappen voor de lijnen (“connectors”) instellen. Tekst is voorzien, maar ik ben nog op zoek naar een goede manier om de Yes / No keuze te zetten bij de ruitvormige “decision”. Eigenlijk hoort die – aan de buitenkant weliswaar – bij het symbool. Als je hem als losse tekst zet moet je er altijd op letten dat die meegaat bij het verplaatsen binnen het schema. Groeperen bij de ruit gaat ook, maar met het risico dat bij het hergroeperen op een ander moment het verband door een “ungroup” bewerking verloren gaat.

auteur: pinguim

Powered by WordPress