12/5/2007

eGroupware 1.2 install log

Filed under: — cybrarian @ 11:09 pm

(in bewerking:)
Stand van zaken:

  • download : ok?
  • tar -xzvf : foutmeldingen
  • setup page : foutmelding

Volledig install log : … (meer…)

Gigant eGroupware

Filed under: — cybrarian @ 9:42 pm

eGroupware is een gigantisch pakket dat een groot aantal php programma’s bijeenbrengt onder 1 noemer. De integratie van al die verschillende onderdelen is niet vanzelfsprekend, en ook nog niet klaar lijkt me. Als je alle modules installeert, is de menubalk zo breed dat niet alle iconen erop kunnen. Ik had een 1.0 (of 0.99..) versie waarin de linkse iconen verdwenen onder het eGroupware logo, en waarin sommige modules niet geinstalleerd waren hoewel het icoon wel in de balk zit. Het pakket probeert erg veel te verenigen en een blik op hun schem zou je kunnen afschrikken:
( origineel eGW-overview.png).
eGroupware is ondertussen aan versie 1.4 beta 5, en hier vind je op hun site meer info over wat het nodig heeft, de taalversies, een versie 1.2 demo en de download pagina (het is een grote download dus werken vanop de server kan een voordeel zijn – zoek op deze site)
(Voor locale install kan het interessant zijn naar wat bij je linux distributie zit of de “prebuild” versies te gebruiken van deze website.)

Basis is Agenda (Calendar), Adresboek, webmail (FelaMiMail), Notaboek (InfoLog).

Andere (soms externe programma’s die meer of minder geïntegreerd werden):
Projectmanagement, Timesheet (tijdsregistratie), Tracker (foutmelding)
Filemanager, Sitemanager
Resources (inventaris), Wiki, KnowledgeBase, Workflowengine, NewsAdmin.
Enz (bookmarks, chat, polls, onlinehelp, …)

Voor intern gebruik is de sterke integratie van de verschillende toepassingen als forum en wiki enz een groot voordeel.

Voor online toepassing vraag ik me af of je niet beter met de afzonderlijke toepassingen werkt, maar de namen/passworden een beetje synchroniseert. Voordeel is dat die toepassingen dan evolueren in hun eigen tempo, en waarvan je ook de (security) updates op de voet kan volgen, en je minder afhankelijk bent van het “Centrale Project” eGroupware.

Ik log hieronder een installatie op een server bij een hostingprovider, een situatie die kan afwijken van installatie op een eigen lokale server waar je tot alles root toegang hebt.

Ik heb ondertussen begrepen dat ik misschien beter eerst het handboek in pdf afhaal (>1 Mb!) en lees

(in bewerking:) Install log : … (verplaatst naar eigen artikel: eGroupware 1.2 install log)

Powered by WordPress