3/4/2008

KMail: fatal error

Filed under: — pinguim @ 8:39 am

Bij het openen van KMail krijg ik volgende fout:
KMail encoutered a fatal error and will terminate now
waarna het programma zichzelf afsluit. De fout had ik gisteren al gezien, maar er toen niet op gelet omdat ik worstelde met een printprobleem.

KDiskFree vertelt mij dat /dev/hda3 vol is:
/dev/hda1 45,5 MB /boot 38,1 Mb 16,4%
/dev/hda3 16,5 GB / 0 B 100%

Om “spaarzamer” te werken schakel ik over naar een terminal op CTRL-ALT-F2, en kijk naar de vermelde partitie:
du -sc /*
Behalve de foutmelding op directories waar ik geen toegang heb, valt de /tmp directory op. du /tmp toont:
...
4 /tmp/.X11-unix
1942696 /tmp/kde-pinguim
16 /tmp/ksocket-pinguim
...

Twee gigabyte in mijn temporary kde directory is wel wat veel … even in detail kijken:

du /tmp/kde-pinguim/*
1359632 /tmp/kde-pinguim/kdeprint_hmejrEt1
583028 /tmp/kde-pinguim/kdeprint_NL7wAl6M
8 /tmp/kde-pinguim/konqueror-crash-KHStsc.log
...

Enkele kdeprint tijdelijke bestanden, een van liefst 1,3 Gb. Kde heropstarten om te kijken of het verwijderd wordt door KDE geeft ook foutmeldingen (niet kunnen schrijven van een log bestand). Daarna start KDE zelf niet meer op.
Ingelogd op de command prompt :
rm /tmp/kde-pinguim/kdeprint_hmejrEt1
df geeft daarna /dev/hda3 Available 1358720 of 92% vol.
Daarna start KDE weer op, alsook het e-mail programma.

Konqueror begon gisteren bij het afprinten van een website te tellen tot in de honderden, meer dan duizend pagina’s. Ik heb het printen afgebroken, en ik herinner me dat ik toen ook KDe heb herstart omdat Konqueror gecrasht was en de hele omgeving wat raar deed.

Powered by WordPress