24/8/2011

Drupal 7.7 installatie

Filed under: — cybrarian @ 10:34 am

Er is nu* nog maar weinig Nederlandstalige informatie over (het installeren van) Drupal 7.x; zelfs de officiële documentatie-site is niet altijd bijgewerkt van versie 6 naar 7.

Hier een beschrijving van de installatie van Drupal 7.7 en onderaan links naar gebruikte documentatie.

Deze installatie gebeurde op een lokale server (binnen het eigen netwerk, of laptop bv) met Apache, Php, MySQL, phpMyAdmin.

Op een externe server (hosting) kunnen er verschillen zijn (zie ook Drupal 7 installatie); je hebt daar ook minder greep op de installatie/configuratie van hun database en PHP/Apache diensten.

Installatie:

Download Drupal 7.7
Zet in /srv/www/htdocs
Neem root rechten
Uitpakken tar -xzvf:

tar -xzvf drupal-7.7.tar.gz

Zet in een subdirectory naar keuze; ik gebruik hier verder “drupaldemo”*:

* wat ook zichtbaar zal zijn via de browser in de vorm van localhost/drupaldemo/….
Meestal zal drupal gebruikt worden als het enige, belangrijkste of hoofd-systeem op de domeinnaam, en zal dus niet in een subdirectory komen, maar rechtstreeks in de documentdirectory op de webserver; via de site gezien heb je enkel de domeinnaam en dan onmiddellijk de drupal-URL.

mv drupal-7.7/ drupaldemo

Nota: Als je drupal lokaal uitpakt, bv in je eigen home directory, en je kopieert in de grafische desktop naar de servermap: vergeet niet de “onzichtbare” bestanden mee te kopiëren! Zet in je filemanager het weergeven van de onzichtbare bestanden aan om het zichtbaar te maken.

Database aangemaakt via phpMyAdmin:

  • database: drupaldemo
  • user drupaldemo
  • passwrd ***

Grant all privileges on database “drupaldemo”, host opengelaten

In phpMyAdmin (http://localhost/phpMyAdmin) krijg je bv zo’n feedback:

CREATE USER ‘drupaldemo’@’%’ IDENTIFIED BY ‘***’;

GRANT USAGE ON * . * TO ‘drupaldemo’@’%’ IDENTIFIED BY ‘***’ WITH MAX_QUERIES_PER_HOUR 0 MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR 0 MAX_UPDATES_PER_HOUR 0 MAX_USER_CONNECTIONS 0 ;

GRANT ALL PRIVILEGES ON `drupaldemo` . * TO ‘drupaldemo’@’%’;

Omdat ik de toegang vanaf de localhost blijkbaar vergeten was: deze deed ik vanop de command line
(terminal en inloggen op de mysql server met mysql -u root -p)
GRANT ALL PRIVILEGES ON `drupaldemo` . * TO 'drupaldemo'@'localhost';

(en zet het wachtwoord aan)

Gan naar “http://localhost/drupaldemo” met je browser… (meer…)

Powered by WordPress