4/10/2011

WordPress: wijzigen van plaats op server (map)

Filed under: — cybrarian @ 10:08 pm

Situatie: Een WordPress installatie op een domein www.domein.bv. De website wordt uitgebreid met een ander/groter/veelzijdiger of gespecialiseerd pakket.
De WordPress blog blijft bestaan maar moet verplaatst worden naar de subdirectory /blog, zodat de URL wordt:
www.domein.bv/blog (in dit geval zullen bestaande links naar die blog niet meer werken!).

De eenvoudigste methode is het aanpassen van het configuratiebestand van WordPress.
Dat heet wp-config.php en staat in de hoofddirectory (of als je alles al verplaastst hebt naar /blog staat het daar natuurlijk).

Daar voeg je dan (bovenaan) in:

define(‘WP_HOME’,’http://www.domein.bv/blog’);
define(‘WP_SITEURL’,’http://www.domein.bv/blog’);

Ps: Ik dacht eerst af te kunnen leiden uit wp-config.php …


/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( !defined('ABSPATH') )
define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');

… dat ik erboven die ABSPATH moest definiëren, maar dat bleek niet te werken.

Misschien had ik even erboven moeten kijken:


/* That's all, stop editing! Happy blogging. */
/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( !defined('ABSPATH') )
define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');

Kortom, boven beschreven werkt, maar er zijn ook andere methodes, misschien ook betere …
laat maar weten:

Powered by WordPress