5/10/2011

WordPress export – import (met xml/wxr bestand)

Filed under: — cybrarian @ 12:17 am

WordPress zelf geeft aan dat het eenvoudig is om een blog te exporteren/importeren:

1. Log into the old blog, go to Tools → Export and download the XML (WXR) file to your computer.
2. In the new blog, go to Tools → Import → WordPress and upload the file you downloaded in step 2. You can choose the option to …

En inderdaad:

  • Tools, Export (xml) bestand – komt als download naar je computer.
  • Upload het bestand via Tools, Import; je krijgt een bevestiging of foutmelding*
  • Indien gelukt start een procedure voor de import (zie onder)

De importprocedure laat je toe om de te-importeren artikels een auteur te geven die overeenkomt met bestaande auteurs op de nieuwe blog.

Voor ieder auteur worden de mogelijkheden aangegeven:

Import WordPress
Assign Authors

To make it easier for you to edit and save the imported content, you may want to reassign the author of the imported item to an existing user of this site. For example, you may want to import all the entries as admins entries.

If a new user is created by WordPress, a new password will be randomly generated and the new user’s role will be set as subscriber. Manually changing the new user’s details will be necessary.

1. Import author: abc (abc)
or create new user with login name:
or assign posts to an existing user:
2. Import author: admin (admin)
or create new user with login name:
or assign posts to an existing user:
3. Import author: defg (defg)
or create new user with login name:
or assign posts to an existing user:

Import Attachments

Download and import file attachments

Na het instellen van

  • gebruiker abc: importeren (en dus bijmaken van deze gebruiker)
  • gebruiker admin: gelijke gebruiker geselecteerd
  • gebruiker defg: toewijzen aan andere gebruiker

Volgt de melding:

Import WordPress

All done. Have fun!

Remember to update the passwords and roles of imported users.

* Het gaat fout door een (oud) xml bestand:

This does not appear to be a WXR file, missing/invalid WXR version number.

Voeg in het ge-downloade bestand volgende regel toe:
< wp:wxr_version >1.1< /wp:wxr_version >
Ik probeerde eerst bovenaan, dat leek niet te werken, en dan heb ik de instructies gevolgd en het onder de taalaanduiding gezet in “channel”:

< channel >
	< title >Gambas.noxqs.org< /title >
	< link >http://www.site.org< /link >
	< description >. . .  over dit en dat onderwerp< /description >
	< pubdate >Fri, 19 Aug 2011 21:32:46 +0000< /pubdate >
	< generator >http://wordpress.org/?v=2.3.1< /generator >
	< language >en< /language >
	< wp:wxr_version >1.1< /wp:wxr_version >
< /channel >

Powered by WordPress