1/4/2012

Naam of label van een partitie of “disk” wijzigen

Filed under: — cybrarian @ 9:31 pm

Hoe verander ik het label van een partitie?
Voordien heeft de partitie /dev/sda5 het label “Recover”, want ze bevatte een herstelsysteem. Maar ik hergebruik die ruimte om te mounten als /home.
Eigenlijk moet die als label nu dus “home” krijgen.

In partitioneringstools zal soms wel een mogelijkheid bestaan om de naam in te stellen, maar dat stadium is al voorbij, de partitie is in gebruik.

Er zijn 3 voor de hand liggende tools:

  • mke2fs is de gevaarlijkste; deze dient om bij het maken van de partitie tevens de naam in te stellen:

    mke2fs HOME /dev/sda5
    mke2fs -L HOME /dev/sda5

    Op dat moment wordt de inhoud van de partitie gewist, omdat je een nieuwe aanmaakt, dus niet gebruiken om een betaande te wijzigen.

  • e2label kan je wel nadien gebruiken: e2label device newlabel is de syntax, bv: e2label /dev/sda5 HOME
  • tune2fs kan je ook nadien gebruiken: bv tune2fs -L HOME /dev/sda5

Doordat /home al gebruikt wordt als naam van de /home directory is het handig om voor de naam van de partitie hoofdletters te gebruiken; dat komt bv ook voor op vooraf geïnstalleerde computers met windows partities; bv “AMBION”, “AMBCROOT”, dus ik noem mijn “HOME”

Opgelet: na het wijzigen van partities en de naam van de overblijvende kan het zijn dat een door de fabrikant geïnstalleerde tool niet meer werkt. Meestal tools die een mini-systeem starten en een bepaalde taak uitvoeren; dat kan zijn: systeem test, fastboot systemen (zoals bij netbooks, en sommige andere laptops of pc’s); recover (een partitienaam als “RECOVER” geeft al een hint)…

Powered by WordPress