4/9/2014

Toegang tot MySQL server

Filed under: — pinguim @ 3:23 pm


Bij een standaard (bv Debian) installatie van de MySQL Server kan je tot de ontdekking komen dat je alleen op de server zelf aan de databank kan, terwijl je vanop afstand de data moet kunnen gebruiken. Je bent zeker dat de firewall de verbinding doorlaat (meestal poort 3306).
cybrarian@myworkstation:~
mysql -h databaseserver.servernet.loc -u cybrarian -p
ERROR 2003 (HY000): Can't connect to MySQL server on 'databaseserver.servernet.loc' (111)

De standaardinstelling om alleen toepassingen die op de server zelf draaien, toegang te geven tot de database, komt voort uit veiligheidsoverwegingen voor webservers; als de webserver en de databaseserver op hetzelfde toestel draaien, is er geen externe toegang nodig.

cybrarian@myworkstation:~
ssh cybrarian@databaseserver.servernet.loc
password:
Linux database 3.14 Debian GNU/Linux system ara free software; ....
Last login: Mon Sep 1 10:27 2014 from myworkstation.servernet.loc
cybrarian@databaseserver:~
mysql -u cybrarian -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.

Het is een standaardinstelling in een configuratiebestand my.cnf, die als root gemakkelijk verzet kan worden (met bv mcedit).
Het bestand bevindt zich meestal in:

/etc/my.cnf
/etc/mysql/my.cnf

De instelling die enkel naar de localhost doet luisteren, redelijk bovenaan:

bind-address = 127.0.0.1

vervangen door * om vanop alle toestellen te kunnen werken:

bind-address = *

Daarna nog de database server herstarten om het configuratiebestand te doen lezen:

service mysql restart

Nu kan je vanop het werkstation zowel manueel inloggen, als je eigen applicaties verbinding laten maken met de databank (bv vanuit Gambas).

Powered by WordPress