11/4/2022

Teamviewer opensuse 15.x

Filed under: — cybrarian @ 12:24 pm

Teamviewer
Of je zoiets als teamviewer vertrouwt moet je zelf weten, maar indien ja kan je proberen het zo veilig mogelijk te gebruiken, bv alleen binnen het eigen netwerk, standaard af, altijd uitloggen enz.

Download
https://www.teamviewer.com/nl/download/linux/

Uitleg hier: https://community.teamviewer.com/English/kb/articles/6318-install-teamviewer-on-linux

Installeren
De rpm installeren, bv via zypper:
zypper in teamviewer-suse_15.33.7.x86_64.rpm
(pas versie nummer aan)

Gebruik

Begin bv met:
teamviewer --help

In het KDE-menu vind je Teamviewer onder de internet programma’s.

Als je teamviewer (*) start (teamviewer “Start TeamViewer user interface if not running”) opent een venster om een verbinding te maken:

(*) De eerste keer zal teamviewer vragen de gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

Allow remote control

Control remote computer

en krijg je (hier op KDE) een icoontje met tweezijdig pijltje onderaan rechts in je statusbalk.

Er is geen File menu, maar wel een menu “Connection”, waarin je “Quit” kan doen om het programma te sluiten.
(of in de Nederlandstalige versie: Verbinding, Afsluiten)

Starten met een verbinding:
teamviewer --url URL

Versies

Nadien zie ik in software management dat teamviewer blijkbaar ook in de system packages zit.
Ik heb nu keuze tussen twee:
– teamviewer-suse ; versie 15.28.8; ik kan hier teruggaan tot versie 13.2.xx.
of
– teamviewer ; versie 15.28.8; ook hier kan ik teruggaan naar vorige versies tot 13.2.xx

Ik zie nog niet-geselecteerde optie: (teamviewer-host-suse) en (teamviewer-host) en ik probeer één teamviewer host bij te installeren.
Ik krijg een conflict melding die blijkbaar gaat over teamviewer uit “system” en uit de andere externe repository van teamviewer. Ik probeer naar de “System” versie over te schakelen door eerst de “-suse” versie te verwijderen en daarna de andere te installeren.

opensuse zypper en RPM

Filed under: — cybrarian @ 12:11 pm

zypper kan je ook gebruiken met rpm packages,

zypper in naam-van-het-gedownload-pakket.rpm

bv:

zypper in teamviewer-suse_15.0.8397.x86_64.rpm

Het volgende NIEUWE pakket zal worden geïnstalleerd:
teamviewer-suse

1 nieuw te installeren pakket.
Totale downloadgrootte: 65,3 MiB. Reeds in de cache: 0 B. Na de bewerking zal aanvullend 255,3 MiB worden gebruikt.
Doorgaan? [j/n/v/…? alle opties tonen] (j):
pakket teamviewer-suse-15.33.7-0.x86_64 wordt opgehaald (1/1), 65,3 MiB (255,3 MiB uitgepakt)
teamviewer-suse_15.33.7.x86_64.rpm:
Header V4 RSA/SHA256 Signature, key ID c5e224500c1289c0: NOKEY

waarschuwing: /var/tmp/zypp.Xxt76u/zypper/_tmpRPMcache_/%CLI%/teamviewer-suse_15.33.7.x86_64.rpm: Header V4 RSA/SHA256 Signature, key ID 0c1289c0: NOKEY
Zoeken naar gpg-sleutel-ID 0C1289C0 in cache /var/cache/zypp/pubkeys.
Opslagruimte Cache van gewone RPM-bestanden definieert geen extra URL’s met ‘gpgkey=’.
teamviewer-suse-15.33.7-0.x86_64 (Cache van gewone RPM-bestanden): Verificatie van de ondertekening is mislukt [4-Handtekeningen van publieke sleutel zijn niet beschikbaar]
Afbreken, opnieuw proberen, negeren? [a/o/n] (a): n

Controleren op conflicten tussen bestanden: ………………………………………………………………………………[gereed]
warning: /var/cache/zypper/RPMS/teamviewer-suse_15.33.7.x86_64.rpm: Header V4 RSA/SHA256 Signature, key ID 0c1289c0: NOKEY
Error in file “/usr/share/applications/org.kde.kdeconnect_open.desktop”: “*/*” is an invalid MIME type (“*” is an unregistered media type)
(1/1) Installeren van: teamviewer-suse-15.33.7-0.x86_64 ……………………………………………………………………[gereed]

Ik heb negeren (n) gekozen omdat ik geen “key” heb om het pakket te verifiëren.

meer zypper

Powered by WordPress