2/9/2023

Git: Foute merge herstellen, checken met git reflog, pushen met force

Filed under: — cybrarian @ 8:24 pm

Een merge van twee branches (dev-hq en roadie) gedaan die verkeerd afloopt, bv omdat de versies meer verschilden dan je dacht (op beide was een stukje ontwikkeling gedaan ipv op één van beiden)? Je kan correcties gaan doen in de broncode, die door git voorzien is van merktekens als

< <<<< HEAD
======
>>>>>>> roadie

.. met daartussen brokken tekst van de verschillende versies.
Soms is het duidelijk, een klein verschil kan een eenvoudige correctie zijn, of een uitbreiding van een string of een commentaar. Dan kan je die onmiddellijk verbeteren met een .txt editor (zelfs buiten de normale programmeeromgeving).

Maar als de verschillen te groot zijn en/of je er niet aanuit kan, wil je misschien de “merge” operatie herstellen naar de toestand voordien.

Zolang je het conflict niet opgelost hebt, en niets kon pushen, niet gecomit hebt, kan je nog altijd terug met :

git merge --abort

Je kan info krijgen van git:

git reflog

Als je terug wil gaan naar de laatste gemeenschappelijke toestand, kan je die vinden met:

$ git merge-base dev-hq roadie
806f8ac3c61b1e55cdd5b53a0205b51d1d31387a

Dan kan je terug naar die toestand met

git reset 806f8ac3c61b1e55cdd5b53a0205b51d1d31387a

Unstaged changes after reset:
M .src/FConfigure.class
M .src/FConfigure.form

Om hem online te krijgen volstaat een gewone git push niet:

git push
To gitlab.com:stockpi/stockpiapp.git
! [rejected] dev-hq -> dev-hq (non-fast-forward)
error: failed to push some refs to ‘gitlab.com:stockpi/stockpiapp.git’
hint: Updates were rejected because the tip of your current branch is behind
hint: its remote counterpart. Integrate the remote changes (e.g.
hint: ‘git pull …’) before pushing again.
hint: See the ‘Note about fast-forwards’ in ‘git push –help’ for details.

git push --force

git push –force
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote:
remote: To create a merge request for dev-hq, visit:
remote: https://gitlab.com/stockpi/stockpiapp/-/merge_requests/new?merge_request%5Bsource_branch%5D=dev-hq
remote:
To gitlab.com:stockpi/stockpiapp.git
+ 8a060eb…806f8ac dev-hq -> dev-hq (forced update)

(zie bv https://www.atlassian.com/git/tutorials/undoing-changes/git-reset)

Powered by WordPress