6/9/2023

OpenSUSE updates from shell script

Filed under: — cybrarian @ 12:00 am

Highway to shell (dedicated to T.E. who brought me some nice beers)

Als ik ’s avonds/’s morgens mijn kantoor/buro/.. verlaat, wil ik nog de updates draaien. Daarna moeten de computers herstarten zodat de updates toegepast worden. Of soms niet, dan mogen ze gewoon afgezet worden. Maar dat wil ik kiezen op het moment dat ik de update start: afsluiten, herstarten of op blijven na update.
Bovendien hoort er ook een melding in een bestand waardoor ik nadien min of meer kan zien wat er gebeurd is, of minstens wanneer het begonnen is / beïndigd werd.

Dat alles probeerde ik bijeen te brengen in : ZypperRefUp.sh

De tekst/code vind je onder “shellscripting”: http://linuxuser.copyleft.be/liglog/?page_id=732

Powered by WordPress