27/2/2013

Random wachtwoord maken

Filed under: — pinguim @ 2:52 pm

Linux heeft een ingebouwde random functie:
/dev/urandom
die je kan gebruiken om een wachtwoord te maken.
Mits wat extra parameters natuurlijk.
Bv om een bepaalde reeks tekens te gebruiken, A-Z en a-z en 0-9.
Dat doe je door met “translate” tr alle andere “complementaire” -c gegenereerde tekens te “deleten”: -d

< /dev/urandom tr -dc _A-Z-a-z-0-9

Nu krijg je een stroom willekeurige tekens uit de range over je scherm; stoppen met CTRL-c.

Stuur ze naar een buffer met het pipe symbool: | en toon ze;
maar natuurlijk niet allemaal, enkel de eerste (bv) 16:
head -c${1:-16}

< /dev/urandom tr -dc _A-Z-a-z-0-9 | head -c${1:-16};echo;

geeft bv:

3XImPDNvCd8kMano

Maar nog eenvoudiger is de standaard checksum te gebruiken: md5, die gebruikt wordt om een string te versleutelen.
Dit is wat beperkt, want het geeft enkel letters en cijfers, geen speciale tekens die tegenwoordig ook al standaard moeten in een wachtwooropgave.

Je moet ook iets invoeren dat telkens anders is, hier bv de datum.
Voor het resulstaat kan je (een stuk) snijden uit de "output" ervan :
~/bin> date | md5sum
da29c6f381040a69e6d234b6c69ad78d

Met KDE (Konsole) kan je klikken, aanduiden, “copy” uit het menu Edit van de Konsole, en dan kan je elders plakken met ctrl-v of Edit/paste.

Ps: ctrl-c werkt niet in de console, want dat heeft daar een andere betekenis. Probeer ctrl-sh-c.

Ps2: zie ook Random wachtwoord maken met pwgen/makepasswd

Reacties zijn gesloten.

Powered by WordPress