4/9/2013

Random wachtwoord maken met pwgen

Filed under: — pinguim @ 10:06 am

Zonder extra tools kan je op de commandolijn random tekens maken om als wachtwoord te gebruiken (Random wachtwoord maken). Maar er bestaat ook een hulpmiddel voor…

Start je pakketbeheerder en installeer de tool, bv:

  • openSUSE: Yast, software installeren, zoek “makepass”; klik het voorgestelde pwgen aan. Bevestig installatie.
  • openSUSE: sudo zypper install pwgen
  • deb/untu: sudo apt-get install makepasswd

Je kan daarna in openSUSE gewoon “pwgen” tikken, en je krijgt 8 kolommen met 20 mogelijke wachtwoorden om uit te kiezen, totaal dus 160. Een daaruit ziet er bv zo uit: eitish4E

Het commando heeft heel wat opties om nog te varieren,

pwgen --help

en een goede is een extra niet-letterteken op te nemen:

pwgen -y

Dan krijg je iets als:

aGo)joo7
shae_w7I
cah=V6ur
auN?aeD5
Choh.n8f
av7aD;ae

Nee, gebruik deze niet 😉
Maak er zelf. Combineer twee stukken als het aantal tekens te kort is.

In deb/untu gebruik je het bv zo:

makepasswd --char=8 --crypt-md5

De parameter –char=8 geeft aan dat het wachtwoord 8 tekens lang moet zijn.

Reacties zijn gesloten.

Powered by WordPress