19/9/2008

Tijd juist zetten

Filed under: — pinguim @ 2:23 pm

Ik moet op een oude server de tijd juistzetten. Eigenaardig genoeg doe je dat niet met “time” maar wel met “date”; tijd is een onderdeel daarvan.
Na het inloggen via ssh:

date --help

# date –help
Usage: date [OPTION]… [+FORMAT]
or: date [OPTION] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]
Display the current time in the given FORMAT, or set the system date.

… en verder nog een aantal parameters, waarin -s staat voor “set”, het verzetten dus.
Dit zou betekenen dat ik date -s 0919151508 moet tikken om 19 september 2008 om 15:15 te zetten.
Dat werkte niet.

date: invalid date `0919151508′

Wat wel werkte was:

# date -s 2008-09-19

reageert:

Fri Sep 19 00:00:00 CEST 2008

en de tijd:

date -s 15:15

geeft

Fri Sep 19 15:15:00 CEST 2008

Powered by WordPress