28/3/2014

Chronometer of timer zonder installeren

Filed under: — cybrarian @ 7:35 pm

Hoe een chronometer of timer gebruiken zonder een programma te installeren (bv op een toestel waar je die rechten niet hebt).

Open een commandovenster (in OS-X heet dat Terminal, in Linux bv Konsole, ..). Daar heb je beschikking over een klok die zegt hoe laat het is: date. Je hebt ook beschikking over een commando time, maar dat lijkt niet veel te doen, je krijgt enkel een paar lege waarden:
$ time
real 0m0.000s
user 0m0.000s
sys 0m0.000s

Misschien de “help” van time eens bekijken:

time --help
-bash: --help: command not found

real 0m0.016s
user 0m0.000s
sys 0m0.002s

Onze vraag is fout, maar leert wel iets over het time commando: het geeft feedback over hoe lang het uitvoeren van een commando duurt.

Op OS-X krijg je de juiste uitleg over time met “help time”:
help time
time: time [-p] PIPELINE
Execute PIPELINE and print a summary of the real time, user CPU time,
and system CPU time spent executing PIPELINE when it terminates.
The return status is the return status of PIPELINE. The `-p' option
prints the timing summary in a slightly different format. This uses
the value of the TIMEFORMAT variable as the output format.
times: times
Print the accumulated user and system times for processes run from
the shell.

Het enige wat we moeten doen, is een commando starten, en gecontroleerd laten eindigen als “stop”; de tussentijd zal weergegeven worden in de waarde “real”.

De meeste commando’s hebben maar een bepaalde en korte uitvoeringstijd, zoals “ls”; dus daarmee lukt het niet. Een van de commando’s waar je time wel mee kan combineren kan is cat; je drukt op de stop-knop met ctrl-c.
(hoedje C staat voor ctrl-c of onderbreken van een lopende opdracht):

time cat
^C
real 0m2.034s
user 0m0.001s
sys 0m0.002s

Je chronometreerde hier dus 2 seconden.

Ps: op de KDE 4 dekstop heb je bv de aftel-timer (eitje koken, thee zetten, doorlooptijd espresso-machine …).
Op de menubalk onderaan widget toevoegen, zoek naar “Timer (Countdown over a specified ..”). Bij de opties kan je zelf een toetsencombinatie toevoegen voor start/stop. Je kan hem helaas niet laten “optellen” ipv aftellen.

Powered by WordPress