10/1/2022

OpenSUSE desktop: (netwerk)printer instellen

Filed under: — cybrarian @ 3:52 pm

Er zijn enkele “gemakkelijke” manieren om een printer in te stellen in openSUSE:
– Via Yast
– via CUPS
– software van leverancier/printerfabrikant

Handigste is op voorhand het ip-adres te weten, dan kan je het zoeken op het netwerk overslaan.

Yast
Voor veel printers is het handig om “hplip” geïnstalleerd te hebben (softwarebeheer).
Dan kan je vanuit Yast proberen met het ip adres en veel kans dat je printer gevonden en aangeboden wordt; hier moet je dan minder intikken want het model wordt al ingevuld.
Nadeel: je moet nadien met wijzig het standaard bladformaat instellen. Eigenaardig genoeg houdt die geen rekening met de reeds gekozen instellingen voor de desktop…

Printerconfiguraties:
– Aanvankelijk is printerconfiguraties leeg: “er is geen afdrukwachtrij” (voor iedere printer wordt er een wachtrij aangemaakt omdat een printer niet altijd onmiddellijk kan reageren)
– hier kan je kiezen voor lokaal (bv printer op usb)/op afstand (= via netwerk)
– “Toevoegen”: begint te zoeken; soms zal er helemaal niets gevonden worden omdat de firewall aktief is.
– Best kijk je of je een HP printer hebt, dan kan je overschakelen naar op “hp setup uitvoeren”, anders kan je Assistent voor verbinding gebruiken.
Assistent: Je kan dan zelf het adres van de printer ingeven nadat je netwerkprinter gekozen hebt, bv “TCP-poort”, enz.
HP Setup: Ook hier kies je bv Netwerk, en kan de firewall het detecteren tegenhouden; daar kan je met “manual discovery” een mouw aan passen; geef daar het ip-adres in en het programma vult zelf de gegevens van de printer in (merk, model). Je kan beschrijving en plaats van de printer aanvullen in het volgende scherm. Nadien moet je met “bewerken” het papiersoort op A4 zetten.

CUPS
– je moet root rechten hebben.
– start cups in Firefox met de URL localhost:631/admin
– Tab Administration
– Add printer

bv: socket://192.168.1.240:9100

Daarna:
Name: best de naam van de printer, met model, zodat je gemakkelijk kan kiezen in je print-menu (zal soms afwijken van de naam van de driver, die voor een hele reeks gebruikt wordt; opgelet als die naam automatisch ingevuld wordt op basis van de driver)
Description: hier eerder het doel vermelden (bv A4 facturen, A3 kleurenprinter, enz)
Location: de ruimte, bv Kantoor, Onthaal, ..
(Share: nee meestal; ik ga van mijn desktop geen printerqueue maken)
Make: hier moet je het merk kiezen.
Daarna krijg je keuze uit modellen; hopelijk vind je je model, kies anders iets algemeens (als hp PLC 6). Je kan hier ook ctr-F doen om te zoeken, soms komt een naam voor in stukjes gekapt of gecombineerd met een ander model (bv LaserJet en elders Laser Jet enz).
Media size: Stel de bladgrootte in .. bv A4
Set options .. worden bewaard.

Soms moet je ook andere opties instellen, zoals aanwezige papierlade enz.

Printerdrivers fabrikant
Soms heeft de fabrikant eigen drivers die je kan downloaden, meestal heb je dan een printerdriver.tar.gz bestand dat je kan uitpakken met je bestandsbeheerder of met “tar -xzvf printerdriver.tar.gz
PPD
Als het enkel een printerdriver.ppd bestand is, kan je dat in de printerconfiguratie aanbieden. Bv via Yast, toevoegen, Assistent voor verbindingen, Netwerkprinter TCP-poort, 192.168.1.123, TCP poort 9100, waarna “Test verbinding” je vertelt of het ok is. Dan moet/kan je een fabrikant ingeven, maar in het volgend scherm kan je “apparaatstuurpaketten” kiezen (duidt manufacturer-PPDs aan), en krijg je een kans met bladeren de locatie te zoeken waar jij je .ppd bestand hebt staan.
Script
Soms is er een shell* script voorzien dat de printerdriver installeert, dan moet je dat uitvoeren, met root-rechten.
(* Of een perl script, …)
Dat kan bv de bestanden installeren in /usr/share/cups/model voor de PPD’s en /usr/lib/cups/filter voor de filters.
Het kan ook aangeven welke geïnstalleerd gaan worden, bv KMbeuEmpPS.pl (cups filter) en KMbeuEnc.pm (encrypty module).
Mogelijk moet je ook het model kiezen, bv “KMbeuC368ux.ppd” (compatibel met je printer, die kan zelf ander nummer hebben) – of je kan ook standaard alles aan laten staan, dan heb je ze allemaal.
Daarna moet je CUPS herstarten om de wijzigingen te zien. Nu zijn de drivers er en kan je de printer installeren in CUPS (webinterface); daar is in de lijst van printerfabrikanten de geïnstalleerde bijgekomen (indien die er nog niet was). Als je één driver (model) geselecteerd hebt, krijg je dat onmiddellijk te zien, anders moet je in de lijst gaan zoeken. In de options achteraf kan je onderaan nog meer specifiek je model aangeven, daar zie je dan bv een keuze uit “C368, C308, C258, C287, C227”.

Konica Minolta op Linux: drivers en CUPS

Filed under: — cybrarian @ 2:36 pm

Als je op Linux geen vriendelijke installatieprogramma hebt, moet je soms wat zoeken om de drivers te vinden die passen voor je machine; meestal zijn drivers compatibel met een aantal toestellen en komt de driver naam dus niet overeen met je printer model.

bv: Konica Minolta C258 is het type van de printer, maar als driver moet je daarvoor installeren: KONICA MINOLTA C368SeriesPS(P) BEU v1.4 (color)

Die is blijkbaar geldig voor “C368, C308, C258, C287, C227”.

Voorbeeld op openSUSE 15.3

Als je de naam kan invullen, zet in de naam het juiste type van printer ipv de “series” naam van de driver die misschien niet overeenkomt.


Driver: KONICA MINOLTA C368SeriesPS(P) BEU v1.4 (color)
job-sheets=none, none media=iso_a4_210x297mm sides=one-sided
Connection: socket://192.168.1.123:9100

Software afgehaald van support site:
unzip KonicaMinolta.zip
extracting: ...

geeft:

BEU Linux CUPS Driver Guide.pdf
GenericBeuUXv1_24_multi_language.tar.gz
KMbeuUXv1_24_multi_language.tar.gz
bizhub_driver-naming_nl_1-1-0.pdf
KMbeuUXv1_24_multi_language

Je zal ook het document “bizhub_driver-naming_nl_1-1-0.pdf” vinden, dat een mooi overzicht bevat van welke modellen van printer hoe genoemd worden in de stuurprogramma’s. Spijtig dat je deze informatie pas krijgt als je de juiste printerdrivers al hebt gevonden…

In die laatste uitgepakte map staat een install script in perl
Je moet het starten als root (of met sudo).
Het geeft de keuze uit:

┌─────────────────────────────Select PPD files───────────────────────────────┐
│ Please select PPD files to be installed.                  │ 
│ The version number in brackets shows already installed PPD version.    │ 
│ ┌──────────↑(-)──────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 
│ │   [*] KMbeu754ux.ppd  KONICA MINOLTA 754SeriesPS/P v1.7      │ │ 
│ │   [*] KMbeu958ux.ppd  KONICA MINOLTA 958SeriesPS/P v1.4      │ │ 
│ │   [*] KMbeuC35ux.ppd  KONICA MINOLTA bizhub C35 PPD v1.5     │ │ 
│ │   [*] KMbeuC360iux.ppd KONICA MINOLTA C360iSeriesPS/P v1.0     │ │ 
│ │   [*] KMbeuC360ux.ppd  KONICA MINOLTA C360SeriesPS/P v1.6     │ │ 
│ │   [*] KMbeuC364ux.ppd  KONICA MINOLTA C364SeriesPS/P v1.7     │ │ 
│ │   [*] KMbeuC368ux.ppd  KONICA MINOLTA C368SeriesPS/P v1.4     │ │ 
│ │   [*] KMbeuC3850ux.ppd KONICA MINOLTA C3850 Series v1.2      │ │ 
│ │   [*] KMbeuC3851ux.ppd KONICA MINOLTA C3851SeriesPS/P v1.1     │ │ 
│ │   [*] KMbeuC554ux.ppd  KONICA MINOLTA C554SeriesPS/P v1.7     │ │ 
│ └──────────↓(+)──────────────────────────────────────────────────70%─────┘ │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

en na selectie van KMbeuC368ux volgende bestanden klaarzet:
KMbeuEmpPS.pl (cups filter) en KMbeuEnc.pm (encrypty module)

Installation procedure finished! Please restart CUPS deamon now.
Depending on OS you may use:                       │ 
# service cups restart                          │ 
# /etc/init.d/cups restart                        │ 
# /etc/init.d/cupsys restart                       │ 
# /etc/rc.d/rc.cups restart
After restarting CUPS deamon, printers can be installed using the CUPS web interface or any CUPS printer administration tool.

Onze manier van starten staat er niet bij:

systemctl restart cups

Het volgende probleem is weten welke opties er in gebruik zijn, zoals de lades voor het papier (“papierbron”). Die hebben eveneens een cryptische notering (LU302, PC110, PC114, PC110+LU302, ,PC210, PC214, PC410, PC414..) het zou handig zijn dat die ook op de betreffende lade genoteerd staat, zodat je gewoon naar je printer kan kijken om te weten wat je moet aanvinken.
Het helpt als je hun denkwijze en taaltje verstaat: “Double paper feed cabinet” is PC 210 en bestaat uit 2 schuiven!
Maar als je geluk hebt, zit in het vakje aan de achterkant wel het handboek van de printer, waarin de modules opgelijst zijn, en met een beetje geluk de werkelijk geïnstalleerde ook aangeduid zijn.

OpenSUSE Desktop configuratie script

Filed under: — cybrarian @ 9:50 am

Lang geleden publiceerden we een script om standaard mappen te maken voor een gebruiker na installatie van Linux (2006: mapjes organiseren..). Ondertussen doen de distributies dat zelf, en heb je misschien enkel wat eigen uitbreidingen (ook voor root):

Root
Script om op uniforme manier mapjes voor te bereiden in de root directory om later drivers en software bij te installeren die langs een andere weg komen dan de eigen packet manager:

configNewRoot.sh

cd /root
mkdir install-log
touch install-log/install-log.txt
mkdir install-drivers
mkdir install-software

In install-log.txt kan je met datum toevoegen wat je (als root) verandert aan een systeem.
De map install-drivers kan bv gebruikt worden om een afgehaalde .tar.gz voor een printerdriver in neer te zetten en uit te pakken, en van daaruit te installeren.

Gebruiker
Script dat gebruikt werd om een aantal desktops gelijkaardig in te stellen:
– een “onzichtbare” .MyConfig directory zodat die gebruikers-instellingen en hulpbestanden als speciale icoontjes voor een link op de desktop enz niet in de weg zitten voor dagelijks gebruik en niet zo gemakkelijk per vergissing gewist worden).
– voor programma’s op maat die in de organisatie gebruikt worden hetzelfde: het woord “system” in de naam “.systemPrograms” doet de gebruiker hopelijk nadenken alvorens daar in te grijpen. De onderverdeling hier: Source voor het afhalen van de bronbestanden (in tar.gz vorm; dan kan je daar snel zien hoever het systeem bijgewerkt is of zou moeten zijn); de Project voor lokaal uitpakken en compileren, en debuggen vanuit de IDE indien nodig; en de Run voor de executable of uitvoerbare programma’s, waarnaar gelinkt kan worden vanuit een icoon op de desktop om het programma te starten)
De Desktop1..4 directories kan je gebruiken om een kopie/backup van hun desktops te maken, of een screenshot; handig als de gebruiker per vergissing zijn desktop overhoop haalt ..


configNewUser.sh

mkdir ~/Screenshot
mkdir ~/Print
# in case of use of nextcloud:
mkdir ~/Nextcloud
# to keep logs of scripts run
mkdir ~/bin/Log
# to mount Network drive for this user
mkdir ~/NetwerkU
touch ~/NetwerkU/notConnected.txt
echo "Netwerk drive not connected" > ~/NetwerkU/notConnected.txt
mkdir ~/AttachOut
echo "Klaarzetten attachments voor mail uit " > ~/AttachOut/AttachOut.txt
mkdir ~/.MyConfig
touch ~/.MyConfig/SeeAlsoRootInstall-log
# for icons used in (dekstop)links to programs
mkdir ~/.MyConfig/icons
echo "personal configurations " > ~/.MyConfig/MyConfig.txt
# to save desktop specific things..
mkdir ~/.MyConfig/Desktop1
mkdir ~/.MyConfig/Desktop2
mkdir ~/.MyConfig/Desktop3
mkdir ~/.MyConfig/Desktop4
ls -lFA ~/.MyConfig
mkdir ~/.systemPrograms
mkdir ~/.systemPrograms/gb3Source
mkdir ~/.systemPrograms/gb3Run
mkdir ~/.systemPrograms/gb3Project
ls -lFA ~/.systemPrograms

Software
Sript om je favoriete software te installeren:
Om zypper standaard te laten bevestigen op allerlei vragen bij installatie: gebruik -n; draai dit script met sudo:

install-software.sh

zypper -n in nextcloud-client
zypper -n in hplip
# als backup voor kate
zypper -n in kwrite
zypper -n in scribus
zypper -n in gimp
zypper -n in inkscape
zypper -n in krita
zypper -n in librecad
zypper -n in chromium
zypper -n in thunderbird
zypper -n in filezilla
zypper -n in ktorrent
zypper -n in mc
# voor programmeerwerk:
zypper -n in git
zypper -n in gambas3
# en/of als dat niet werkt:
zypper -n in gambas3-ide
zypper -n in gambas3-gb-jit

En als je op je desktop een database server wil of webdevelopment doet; serversoftware en wat tools:

install-lamp-software.sh

zypper -n in mariadb
zypper -n in apache2
zypper -n in phpMyAdmin
zypper -n in iftop
zypper -n in iptraf
zypper -n in nethogs
zypper -n in tmux
zypper -n in htop
#zypper -n in

Powered by WordPress