11/3/2022

openSUSE 15.2 naar 15.3

Filed under: — cybrarian @ 2:22 pm

Update van openSUSE 15.2 naar 15.3

OpenSUSE 15.2 is nu echt wel voorbij zijn houdbaarheidsdatum.
Updaten is aangewezen; doe onmiddellijk na deze distributie update naar 15.3 ook een gewone upgrade om te vermijden dat je tussendoor werkt met een lagere softwareversie!

Gebruik je:

  • 15.3 upgrade? (tenzij je voor het risico van tumbleweed kiest).
  • releasever?
  • automatisch wijzigen van softwarebron?
  • eventueel downgraden?

OPGELET:

de update procedure vangt (nog steeds) niet op dat je harde schijf vol loopt.
Vooral als je een aparte home partitie hebt die nog wel veel plaats heeft, moet je toch vooral de systeempartitie checken. Desnoods maak je op voorhand plaats vrij, of zit je klaar om dat in een andere terminal te doen als de installatie dreigt vast te lopen. Ik zag een distro update met zypper in een kde console venster mooi de mist in gaan toen de systeem disk volliep (en waar veel plaats was ingenomen door snapshots…).
Systeem startte niet meer op daarna…kwam tot grub. En dan de moeilijke vraag: hoeveel ruimte moet er vrij zijn?…

zie ook Disk (systeem) vol bij OpenSUSE update

Repositories (softwarebronnen)
– 15.3 zou beter met bestaande niet-essentiële repositories om kunnen. Nochtans is het wel het moment om repositories die je in gebruik hebt genomen om een probleem op te lossen door een recentere versie van een software te kunnen gebruiken, terug te vervangen door de standaard repositories (als daar dat probleem dan opgelost is ondertussen).
– Vb andere repo’s: CrossToolchain (arduino?), Java, Education (fritzing, Gambas), packman/libdvdcss (vlcl libav..), nvidia (drivers), home:jevez (Belgian E-ID).
Daarvan:

probleem met de geïnstalleerde fritzing-0.9.4-lp152.48.2.x86_64
Oplossing 1: install fritzing-0.9.3b-bp153.1.17.x86_64 from vendor openSUSE
replacing fritzing-0.9.4-lp152.48.2.x86_64 from vendor openSUSE-Education
Oplossing 2: verouderde fritzing-0.9.4-lp152.48.2.x86_64 behouden
probleem met de geïnstalleerde fritzing-parts-0.9.3b+git20220510.4713511c-lp152.12.1.noarch
Oplossing 1: install fritzing-parts-0.9.3b-bp153.1.14.noarch from vendor openSUSE
replacing fritzing-parts-0.9.3b+git20220510.4713511c-lp152.12.1.noarch from vendor openSUSE-Education

Daarna Gambas .. (maar afgebroken en verdergegaan met “–allow-vendor-change –allow-downgrade”).

– Er komen twee repositories bij met 15.3: Backports en SUSE Linux Enterprise (gebeurt automatisch).
– Check op voorhand (releasever ?: grep "releasever" /etc/zypp/repos.d/* )

Desktop computer
Neem commandolijn (konsole);

su
zypper up

Zet alle niet-essentiële repo’s af (bv via Yast).

Dan met releasever:

zypper --releasever=15.3 ref
zypper --releasever=15.3 dup

(of releasever eerst instellen)

2776 paketten .. duurt wel even, bv 00:14-01:18, een uurtje op DSL.

zonder releasever

sed -i 's/15.2/15.3/' /etc/zypp/repos.d/*

en
zypper ref
zypper dup

Server
Als je een mariadb server geïnstalleerd hebt, duurt het na de update even om die bij te werken als je hem voor het eerst start, bv een paar minuten eer je de bevestiging krijgt dat hij draait.

[sudo] wachtwoord voor root:
● mariadb.service – MariaDB database server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; disabled; vendor preset: disabled)
Active: active (running) since Wed 2022-06-29 10:36:31 CEST; 116ms ago
Docs: man:mysqld(8)
https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
Process: 15678 ExecStartPre=/usr/lib/mysql/mysql-systemd-helper install (code=exited, status=0/SUC>
Process: 15684 ExecStartPre=/usr/lib/mysql/mysql-systemd-helper upgrade (code=exited, status=0/SUC>
Main PID: 15823 (mysqld)
Status: “Taking your SQL requests now…”
Tasks: 17 (limit: 4915)
CGroup: /system.slice/mariadb.service
└─15823 /usr/sbin/mysqld –defaults-file=/etc/my.cnf –user=mysql

jun 29 10:36:28 localhost.localdomain mysql-systemd-helper[15721]: information_schema
jun 29 10:36:28 localhost.localdomain mysql-systemd-helper[15721]: performance_schema
jun 29 10:36:28 localhost.localdomain mysql-systemd-helper[15721]: test
jun 29 10:36:28 localhost.localdomain mysql-systemd-helper[15721]: Phase 7/7: Running ‘FLUSH PRIVILEGE>
jun 29 10:36:28 localhost.localdomain mysql-systemd-helper[15721]: OK
jun 29 10:36:28 localhost.localdomain mysql-systemd-helper[15684]: Everything upgraded successfully
jun 29 10:36:28 localhost.localdomain mysql-systemd-helper[15684]: Shutting down protected MySQL
jun 29 10:36:30 localhost.localdomain mysql-systemd-helper[15684]: Final cleanup
jun 29 10:36:30 localhost.localdomain mysql-systemd-helper[15823]: 2022-06-29 10:36:30 0 [Note] /usr/s>
jun 29 10:36:31 localhost.localdomain systemd[1]: Started MariaDB database server.

Opmerkingen
Meestal gaat een Leap update vlot op OpenSUSE. Hieronder een paar opmerkingen bij uitgevoerde updates.

Vb

Geval 0: broadcom drivers de mist in.
Drivers voor BMC43224 waren apart bijgeinstalleerd uit andere repo; wifi werkt niet meer na installatie (op een ProBook 6560b (Device1510?).

Geval 1: desktop 8 Gb geheugen
Ik moet heel wat repo’s afzetten, en ben niet zeker dat alles nadien nog werkt.
Wordt vervolgd…

Geval 2: desktop 4 Gb geheugen, 2 Pentium DualCore E5400@2.70 GHz.
Weinig geheugen, maar ik doe toch de update, benieuwd of die bruikbaar blijft…
Ik krijg twee opmerkingen:
– LeoCAD: ik kies om over te schakelen naar de opensuse repo’s
– MP4 : ik kies voor behouden van het oude pakket.

Foutmelding:
Verwijderen van (113730)kernel-default-5.3.18-lp152.106.1.x86_64(@System) is mislukt:
Fout: Subprocess failed. Error: RPM is mislukt: /var/tmp/rpm-tmp.HbdVeu: line 1: /usr/lib/module-init-tools/kernel-scriptlets/rpm-preun: No such file or directory
error: %preun(kernel-default-5.3.18-lp152.106.1.x86_64) scriptlet failed, exit status 127
error: kernel-default-5.3.18-lp152.106.1.x86_64: erase failed

(komt 2x terug, telkens met een andere versie 102.1, 106.1 – 2 x negeren/ignore)

Op een bepaald toestel krijg ik oneindig veel vragen om te kiezen voor een wijziging van ofwel
openSUSE –> SUSE LLC
of
openSUSE –> Eduation

vb:

Probleem: probleem met geïnstalleerd pakket bash-lang-4.4-lp152.11.80.noarch
Oplossing 1: bash-lang-4.4-19.3.1.noarch installeren (met wijziging van leverancier)

Oplossing 2: verouderde bash-lang-4.4-lp152.11.80.noarch handhaven
Kies uit de bovenstaande oplossingen door een nummer of kies (o)verslaan, op(n)ieuw of (a)nnuleren [1/2/o/n/a/d/?] (a): 1

en:

Probleem: probleem met geïnstalleerd pakket libumfpack5-5.7.6-lp152.5.10.x86_64
Oplossing 1: libumfpack5-5.7.9-lp153.90.1.x86_64 installeren (met wijziging van leverancier)
openSUSE –> openSUSE-Education
Oplossing 2: verouderde libumfpack5-5.7.6-lp152.5.10.x86_64 handhaven
Kies uit de bovenstaande oplossingen door een nummer of kies (o)verslaan, op(n)ieuw of (a)nnuleren [1/2/o/n/a/d/?] (a): 1

Ik blijf een half uur aan een stuk achtereenvolgens 1 als keuze en enter als bevestiging drukken.
Waarschijnlijk heb ik er een aantal gemist, en ik denk dat enter overeenkomt met annuleren, dus afwachten wat dat geeft..

Later krijg ik een error op een paar bepaalde fonts. Negeer.

Installeren van: noto-sans-fonts-20170919-9.9.noarch

nstalleren van: gnu-free-fonts-0.20120503-4.3.1.noarch ……………………………………..[fout]
Installatie van gnu-free-fonts-0.20120503-4.3.1.noarch is mislukt:
Fout: Subprocess failed. Error: RPM is mislukt: warning: /var/cache/zypp/packages/openSUSE-Leap-${releasever}-1/noarch/gnu-free-fonts-0.20120503-4.3.1.noarch.rpm: Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID 39db7c82: NOKEY
installing package gnu-free-fonts-0.20120503-4.3.1.noarch needs 12MB on the / filesystem

en op allerlei andere paketten, waaronder

installatie van libQt5Core5-5.12.7-4.12.2.x86_64 is mislukt:

Ook: gambas3 report en jit

Upd 18/05/2022:
Daarom probeer ik een volgende keer:

sudo zypper dup --allow-vendor-change --allow-downgrade

Upd 8/6:
Dat biedt alvast meer dan een scherm vol openSUSE -> SUSE LLC aan, en de vraag “Doorgaan? (j)”
Nog 2x een vraag om de Mesa-dri-nouveau licentie te bevestigen.. (ja)

Nadien checken:
– gewone upgrade onmiddellijk
– gambas3 volledig? (ide/jit)

Bronnen
Zie bv ook: https://en.opensuse.org/SDB:System_upgrade
https://forums.opensuse.org/showthread.php/555373-Upgrade-LEAP-15-2-to-15-3

Reacties zijn gesloten.

Powered by WordPress