4/9/2006

Project en backup map

Filed under: — pinguim @ 4:24 pm

Stel dat je aan een klein projectje werkt, of het nu een een tekst met wat extra notities is, of een berekening in een spreadsheet met wat verklaringen in een tekstbestand, of een paar html pagina’s voor een site of een toepassing, altijd zal je merken dat je soms een aantal dingen veranderd hebt die niet zo goed waren als je oorspronkelijk dacht. Dan is het makkelijk om terug te kunnen naar het punt voor je die omstreden verandering deed.
directories
Voor deze situatie bij een bepaald project “DaDi” ging ik werken met een onderverdling van enkele aparte mapjes:
In de project-map maak* ik volgende subdirectories:
Run : de versie die ik op een bepaald moment als OK beschouw
Bak : map met backup van een goede versie
Dev : daarin doe ik mijn experimentele wijzigingen
Tst : hierin hou ik een te testen versie terwijl ik al kan verderwerken aan de dev versie.

Er is dus een zeker verband tussen de mapjes:

Ik werk in de “Dev” map.

Als ik in “Dev” tot een punt kom waar ik even stop, maak ik een kopie naar “Tst”
Dan kan ik die versie bekijken of laten bekijken door iemand die mee test.

Als ik tevreden ben over de test (of als die is goedgekeurd) kan die gekopieerd
worden naar de “Run” map. Dan weet ik dat daar de huidige goeie versie staat die in een (tijdelijk) bruikbare toestand is (bv. in geval van een handleiding)

Op het moment dat ik iets in de “Run” map zet maak ik eerst een backup van wat er op dat moment staat naar de “Bak” map. Dat ingeval er iets fout gaat met de run map, of er nadien moet vergeleken worden met een vorige “Run” versie.

Eigenlijk schuiven de kopies dus altijd op*, en als je dat zelf moet doen kan het vervelend zijn, zeker als er verschillende bestanden (misschien nog onderverdeeld in mapjes) bij het project horen. Dus maak je de kopieer-commando’s 1 keer en gebruikt ze door eenvoudig oproepen op de “command prompt”.
(* zie schema van het doorschuiven)

Daarvoor zet je een “terminal venster” open (en laat dat open staan) waar je het commando geeft al naargelang wat je wil doen; testen van de dev of “bevorderen” van “test” tot “run”. Het maken van de backup kan automatisch bij het “bevorderen”.
shell scripts
Elke reeks commando’s krijgt wel een eigen file (in je eigen “bin” map) zodat je ze ook manueel afzonderlijk kan starten (bv de backup maken van de run map).
(meer…)

Powered by WordPress