19/12/2006

Audacity really sox

Filed under: — cybrarian @ 1:36 pm

Audacity laat blijkbaar een hele reeks onbruikbare .au files achter na crash

Audacity Een bekend fenomeen voor gebruikers van Audacity is het boven de capaciteit gaan van hun machine. Ik zag een oude computer met beperkt geheugen (ik schat PII met 64 Mb) die enkele uren in opname was, en niet meer meevolgde op het scherm.

Je merkt dat die achterstand steeds groter wordt, en de grafische omgeving reageert hoe langer hoe trager. Helaas gebeurt de bediening wel via die omgeving; nl de knoppen in het venster van het programma. Stel je de situatie voor waarbij je de stop-knop niet meer kan indrukken, of tenminste niet zeker bent dat die klik ook werkelijk uitgevoerd wordt. Als de opname daardoor blijft doorlopen, wordt de achterstand van het scherm steeds groter, en de kans dat je het programma nog normaal kan afsluiten … steeds kleiner.

Nu nog snel alle andere programma’s die openstaan en die je niet nodig had, sluiten is helaas te laat. Elke klik, elke handeling komt weer bij in de wachtrij van taken die nog moeten uitgevoerd worden. *
(meer…)

Powered by WordPress