19/11/2007

Windows (achtige) server bereiken vanuit OpenOffice.org/Linux/KDE

Filed under: — pinguim @ 3:10 pm

smb not supported in OpenOffice.orgIk heb een probleem met het openen van een OpenOffice.org document op de server. Als ik met de bestaande verbinding naar de map op de fileserver (oude NT server) ga en ik klik op een OpenOffice.org document lijkt OOo te openen, maar doet het uiteindelijk niet. Het is geen typisch (K)Ubuntu probleem, gelijkaardig tref ik aan bij OpenSuse 10.2; wel beiden met KDE.
Als ik eerst OOo open, bv de tekstverwerker, en ik open van daaruit het document via Open, Network Folders, waar ik de locale werkgroep en de server kies, en daar mijn mapje op de server (met ingeven login + wachtwoord) krijg ik …

“smb is supported only partially …”

en het document opent wel, maar het is eigenlijk een tijdelijke kopie. Dus ik kan het niet bewaren over het netwerk

“Saving using protocol smb is not supported”

(zie afbeelding), wel op mijn eigen pc. Dit effect treedt alleen op bij OpenOffice.org, niet bij bv eenvoudige tekstverwerker Kate.

Na wat opzoekwerk vermoed ik dat ik smbmount nodig heb. Ik tik op de command prompt smbmnt om te checken:

ik@mijnpc:~$ smbmnt
The program ‘smbmnt’ is currently not installed. You can install it by typing:
sudo apt-get install smbfs
bash: smbmnt: command not found
ik@mijnpc:~$ sudo apt-get install smbfs
Reading package lists… Done
Building dependency tree
Reading state information… Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
libsqlite0 alien
Use ‘apt-get autoremove’ to remove them.
The following NEW packages will be installed:
smbfs
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 485kB of archives.
After unpacking 1126kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://security.ubuntu.com gutsy-security/main smbfs 3.0.26a-1ubuntu2.2 [485kB]
Fetched 485kB in 2s (235kB/s)
Selecting previously deselected package smbfs.
(Reading database … 95274 files and directories currently installed.)
Unpacking smbfs (from …/smbfs_3.0.26a-1ubuntu2.2_i386.deb) …
Setting up smbfs (3.0.26a-1ubuntu2.2) …

Ik volgde dus de raad die ik daar kreeg en de installatie gebeurde automatisch. Als je dan terug smbmnt tikt krijg je meer uitleg:

ik@mijnpc:~$ smbmnt

Usage: smbmnt mount-point [options]
Version 3.0.26a

-s share share name on server
-n don’t update /etc/mtab
-r mount read-only
-u uid mount as uid
-g gid mount as gid
-f mask permission mask for files
-d mask permission mask for directories
-o options name=value, list of options
-h print this help text

Indachtig een vorige post over het wijzigen van smbfs naar cifs (link naar artikel) doe ik nu:
sudo mount -t cifs -o username=ik,password=mijnpazz //VERGANEGLORIE/ik /home/ik/VGlorieMount/
waarbij VERGANEGLORIE de naam van de smb/NT server is
ik de gebruikersnaam (user login) van mijzelf op mijn systeem
en VGlorieMount een mapje dat ik maakte op mijn systeem om te dienen als toegang tot die servermap.
Ik kan nu een rekenblad openen, bewerken en terug bewaren!
(update 20/11: screenshot)

KUbuntu zonder ssh deamon (sshd)?

Filed under: — pinguim @ 11:55 am

Kubuntu710
Na een Kubuntu installatie (7.10 Gutsy Gibbon ) mankeerde ik de ssh deamon: die laat je bv toe om op een veilige manier je computer te bereiken vanop een ander toetstel op het netwerk. Ik vond de sshd niet aktief (sudo ps -A), en evenmin kon ik het terugvinden bij diensten die ingeschakeld kunnen worden (Menu/System Settings/tab Advanced/System Services).

Misschien is de ssh deamon niet geïnstalleerd, dan moet ik het bij-installeren. In het software management “Add/Remove Programs” is niets te vinden over ssh, en evenmin over openssh. Ik heb dan hetvolgende gedaan:
menu, system, konsole om een terminalvenster te krijgen. Daarin een commando met root-rechten opgeroepen dmv sudo, waarbij je je password moet opgeven. (ps: je moet rechten hebben om sudo te mogen uitvoeren; voeg jezelf toe aan de groep van de administrators indien nodig)

Klik more om de terminal reaktie te zien op het commando
sudo apt-get install openssh-server
Daarna werkte het inloggen vanop een ander toestel naar mijn ip adres met
ssh gebruikersnaam@192.168.1.170
Je eigen ip adres kan je zien via Menu/System Settings/Network settings en natuurlijk via
sudo ifconfig

sudo apt-get install openssh-server
Reading package lists… Done
Building dependency tree
Reading state information… Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
libsqlite0 alien
Use ‘apt-get autoremove’ to remove them.
Suggested packages:
ssh-askpass rssh molly-guard
The following NEW packages will be installed:
openssh-server
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0B/248kB of archives.
After unpacking 655kB of additional disk space will be used.
Preconfiguring packages …
Selecting previously deselected package openssh-server.
(Reading database … 92202 files and directories currently installed.)
Unpacking openssh-server (from …/openssh-server_4.6p1-5build1_i386.deb) …
Setting up openssh-server (1:4.6p1-5build1) …
Creating SSH2 RSA key; this may take some time …
Creating SSH2 DSA key; this may take some time …
* Restarting OpenBSD Secure Shell server sshd

Powered by WordPress